Info om permittering og permitteringsvarsel til arbeidsgivere (NAV)

lenke til hjemmesiden til NAV Viken

 Lokal infoIdebankenAbonnerKontakt oss - for arbeidsgivereKontakt oss - for arbeidstakere

Til bedrifter i mosseregionen, Moss, Råde og Våler
På grunn av koronasituasjonen vi alle står i rammes mange bedrifter i våre kommuner. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte.

Info om permittering og permitteringsvarsel
Du som arbeidsgiver gjør en viktig jobb ved å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Følg lenkene for å gjøre dette. Arbeidstakere som blir permittert må sende inn permitteringsvarselet som dokumentasjon til NAV. Les i denne artikkelen om hva du som arbeidsgiver må skrive i permitteringsvarselet for at det skal være gyldig.

Nyttige lenker
Stortinget vedtar flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på www.nav.no blir oppdatert så snart regelendringer blir avklart. Her finner arbeidstakere, arbeidsgivere eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om hva som gjelder i din/deres situasjon.
Her får du løpende oppdateringer om Korona-situasjonen fra NAV og her er en lenke til regjeringens siste oppdaterte informasjon om korona-situasjonen.

NAV har også laget korte instruksjonsvideoer for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Redusert aktivitet i NAV publikumsmottak
Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. NAV kontorene i våre kommuner har iverksatt tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, og har derfor redusert aktivitet i publikumsmottakene.  Vi oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av www.nav.no i størst mulig grad, i stedet for å oppsøke NAV-kontoret.

Bistand til arbeidsgivere
Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen.
Vi oppfordrer til å se NAV sin informasjonsvideo om permittering.

NAV Moss, Råde og Våler  har opprettet en felles vakttelefon 09:00- 14:30 for å bistå deg som arbeidsgiver. Ta kontakt med oss på telefon 401 05 208.

Har du ansatte som vil bli permittert og som innehar kompetanse og/eller har erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen, gårdsdrift/ landbruk eller næringsmiddelproduksjon?

Det er svært viktig at alle registrerer/oppdaterer sin CV på nav.no. I og med at vi ikke vet omfanget av den situasjonen Norge står i nå, kan det på kort varsel bli arbeidskraftsbehov i forskjellige sektorer. Da er det nødvendig å kunne komme i kontakt med de som måtte ha relevant kompetanse.

Vennligst ta kontakt på 401 05 208.  Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.
Se også informasjon på www.arbeidsplassen.no
 
Lykke til i denne vanskelige situasjonen.
Hilsen NAV-kontorene i Moss, Råde og Våler

Les også om endringer i permitterings- og dagpengeregelverket.