Moss kommune

Har du behov for praktisk hjelp eller ønsker du en telefonvenn?

Koronasituasjonen kan føre til en rekke behov hos deg som innbygger som det kommunale hjelpeapparatet ikke har kapasitet til å bistå deg med nå.

Dette kan være behov for handlehjelp, henting av apotekvarer eller at du rett og slett ønsker å ha noen å snakke med over telefonen eller digitale møteplasser.

Heldigvis mobiliserer frivillige og ideelle organisasjoner for å bistå! Har du et behov i denne koronasituasjonen som du tenker frivillige aktører kan bistå deg med? Da kan du melde dette inn her og så videresender vi det til de frivillige aktørene som har kapasitet til å bistå.

Registrer deg her!

Husk, det er ikke alt frivillige kan bistå med, men de gjør så godt de kan! Ved øyeblikkelig helsehjelp, kontakt legevakten på telefon 116117. Når det står om liv, ring 113.

For helsefaglig vurdering/bistand/oppfølging, kontakt fastlegen din.

Ved behov for helse- og omsorgstjenester, les mer her!

Ved mistanke eller informasjon om smitte av koronaviruset (COVID-19), les mer her:

Har du behov for hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ringe kommunetorget på telefon 69 24 80 00.

Rammene for frivillige arbeid:

De frivillige skal følge de nasjonale råd og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

Disse finner du her.