Forsiden til veileder i smittevern for frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan nå åpne en del aktiviteter innenfor smittevernreglene. Frivillighet Norge og LNU har utarbeidet en veileder til hva slags hensyn som må tas.

Alle skoler skal åpne igjen i løpet av neste uke. 

7. mai kom Regjeringen med nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med årets 17. mai-feiring. De generelle smitterådene som håndvask, å holde minst én meters avstand og å unngå større folkemengder er fortsatt veldig viktig. 

Regjeringen besluttet 7. april at skoler 1.–4. trinn og videregående yrkesfaglig program VG2 og VG3 skal gjenåpnes fra 27. april. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager.

Koronakrisen har rammet det lokale næringslivet hardt. Statlige myndigheter har gått inn med betydelige ressurser til bransjer og enkeltbedrifter, og Viken fylkeskommune har nylig lagt fram «Vikenpakka» - tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv i Viken.