Moss kommune

Siste døgns smittetall

Med «En normal hverdag med økt beredskap» gikk regjeringen fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi, og vi må leve med at det er noe smitte i samfunnet. Håndteringen av pandemien avhenger av hvordan sykdomsbyrden og smittesituasjonen utvikler seg. Antall pasienter skal være håndterbart for helse- og omsorgstjenesten selv om antall syke periodevis kan øke og variere mellom geografiske områder.

Siste døgns smittetall, per kl. 23.00 2. desember:

  • 40

NB. Smittetallet er foreløpig da positive hurtigtester innbyggere har tatt hjemme kan bli meldt senere enn den dagen selve testen er tatt, og smitten ble påvist. 

Mer om smittesituasjonen finner du i kommuneoverlegens risikovurdering

Mer informasjon om smittesituasjonen inkludert smittekilder, og fordeling på alder og kjønn finner du i kommuneoverlegens ukentlige risikovurdering som normalt publiseres på nettsiden tirsdager.

Litt mer om hva som legges til grunn for smittetallene i Moss kommune

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen brukes hurtigtester i enda større grad, og det som ligger til grunn for Moss kommunes smittetall er både hurtigtester tatt på testsenteret og hjemme, i tillegg til såkalte PCR-tester. Når innbyggere i Moss ringer inn en positiv hurtigtest til våre smittesporere, oppfordrer vi til å bekrefte denne med en PCR-test som tas på testsenteret. PCR-testen gir et sikrere testsvar. Noen velger allikevel å ikke ta PCR-test. I slike tilfeller legger vi testsvaret på hurtigtesten til grunn for smittetallene.