Moss kommune

Testing, isolasjon og karantene

Viktige koronaendringer fra 25. september

Regjeringen innførte en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september. Som en følge av dette er det flere endringer som gjelder smittesporing og testing. Det er fortsatt plikt til isolasjon hvis du er koronasyk, mens plikten til smittekarantene opphører. Nedenfor finner du nyttig informasjon om hva som gjelder.

Til deg som har testet positivt på koronahurtigtest

Til deg som har fått påvist korona ved PCR-test/laboratorietest 

Til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær en som har fått påvist korona

Til til deg som er nærkontakt – men ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nær – til en som har fått påvist korona

Til barn/unge og deres foresatte når korona er påvist i barnehagen eller på skolen

 

Dette er nytt når det gjelder karantene:

Dette er nytt når det gjelder isolasjon:

  • Hvis du har fått påvist korona, kan du avslutte isoleringen når det har gått 5 døgn etter symptomdebut og du har vært feberfri i minst 24 timer. Hvis du ikke får symptomer, kan isoleringen avsluttes etter 5 døgn fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.
  • Er du fullvaksinert og ikke får symptomer, kan du avlutte isoleringen etter 2 døgn.
  • Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.
  • For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lengre.

Det anbefales fortsatt lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19. 

Informasjon til deg som har testet positivt på koronahurtigtest

En positiv hurtigtest betyr at du sannsynligvis har korona, og du må derfor holde deg i isolasjon – les mer her:

Isolasjon ved koronavirus - helsenorge.no 

Vi ber om at du varsler kommunens smittesporingsteam ved å ringe tel. 40 40 49 19 mellom kl. 08:15 og 15:30 (tilgjengelig 7 dager i uka). Du bør også bestille time på testsenteret for å ta en såkalt PCR-test, slik at vi kan være sikre på at resultatet av hurtigtesten er riktig. Du kan bestille time her:

Bestill test her  

Du må selv varsle dine nærkontakter

Fra 27. september skal ikke kommunene drive smittesporing i like stor grad. For å hindre smittespredning, må du selv varsle dine nærkontakter og be dem lese informasjonen nedenfor. Også nærkontakter som er fullvaksinert, må varsles. 

Hva er en nærkontakt?
Les mer om det på helsenorge.no:
Testing, symptomer og nærkontakter - helsenorge.no

Kontakt fastlegen din om du har behov for helsehjelp, eller Legevakten tel. 116 117 utenfor legesenterets åpningstid.

Informasjon til deg som har fått påvist korona ved PCR-test/laboratorietest 

Hvis du har testet positivt på korona ved en PCR-test, må du holde deg i isolasjon så lenge som du har fått beskjed om fra kommunens smittesporingsteam.

Du kan lese mer her:
Isolasjon ved koronavirus - helsenorge.no 

Kontakt fastlegen din om du trenger helsehjelp. Kontakt eventuelt Legevakten på telefon 116 117 utenfor legesenterets åpningstid. 

Du må selv varsle dine nærkontakter

Fra 27. september skal ikke kommunene drive smittesporing i like stor grad. For å hindre smittespredning, må du selv varsle dine nærkontakter og be dem lese informasjonen nedenfor. Også nærkontakter som er fullvaksinert, må varsles. 

Hva er en nærkontakt?
Les mer om det på helsenorge.no:
Testing, symptomer og nærkontakter - helsenorge.no

Kontakt fastlegen din om du har behov for helsehjelp, eller Legevakten tel. 116 117 utenfor legesenterets åpningstid.

Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær en som har fått påvist korona

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime.

Tilsvarende nære kan for eksempel være kjæreste, bestevenninne eller en overnattingsgjest.

Vaksinert eller gjennomgått covid-19

Dersom du er vaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, trenger ikke følge smitteregimet som er forklart her. Du bør følge med på symptomer og teste deg dersom du får det. Tester du positivt må du i isolasjon.

Testing av uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person bør teste deg så raskt som mulig etter du blir definert som nærkontakt til smittet. Der etter bør du teste deg:

  • hver dag i 7 dager med en selvtest

Du kan hente gratis hurtigtester på testsenteret på Rygge flyplass, eller på Kommunetorget etter avtale med smittesporingsteamet.

Adresse og åpningstider:

  • Testsenteret på Rygge flyplass: Terminalveien 100, 1580 Rygge. Åpningstid kl. 14:30-15:30 hver dag.
  • Kommunetorget: Dronningensgate 15. Åpningstid kl. 10-14 på hverdager og lørdag, med unntak av torsdag hvor åpningstiden er 10-17.

Hva gjør du hvis du tester positivt på hurtigtest?
Se øverst på siden.

Informasjon til deg som er nærkontakt – men ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nær – til en som har fått påvist korona

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. 
Vaksinert eller gjennomgått covid-19

Dersom du er vaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, skal du ikke teste deg. 

Du bør følge med på symptomer og teste deg dersom du får symptomer. Tester du positivt må du i isolasjon.

Testing 

Øvrige nærkontakter oppfordres til å ta en hurtigtest. I Moss tilbyr vi slik testing på testsenteret på Rygge flyplass.

Bestill test her 

Ved koronatilfeller i barnehage eller skole, vil barn og unge få utlevert en hurtigtest til bruk hjemme. Se mer informasjon nedenfor.

Informasjon til barn/unge og deres foresatte når korona er påvist i barnehagen eller på skolen

Barnehage

Hvis et barn eller ansatt i barnehagen får påvist korona, oppfordrer vi foresatte om at barna som er i den berørte barnehagegruppa blir testet med én hurtigtest, som kan tas hjemme. De foresatte som det gjelder, vil få beskjed fra barnehagen. Foresatte kan hente en gratis hurtigtest på testsenteret på Rygge flyplass, Terminalveien 100, 1580 Rygge. Åpningstid kl. 14.30-15.30 hver dag.

Grunnskole og videregående skole

Hvis en elev eller ansatt i grunnskole/videregående skole får påvist, oppfordrer vi til at berørte elever blir testet med én hurtigtest, som kan tas hjemme. Dersom eleven er vaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, skal eleven ikke teste deg, med mindre det oppstår symptomer. De elevene som bør teste seg, vil få beskjed fra skolen. Hvis det blir aktuelt, vil skolen gi beskjed om hvordan elever/foresatte kan få en hurtigtest. Eleven får enten med seg hurtigtest hjem fra skolen, eller elev/foresatte kan hente en gratis hurtigtest på testsenteret på Rygge flyplass, Terminalveien 100, 1580 Rygge. Åpningstid kl. 14:30-15:30 hver dag.

Testing hvis flere elever og barn får korona

Hvis flere elever eller barn i barnehage eller skole får påvist korona, kan det være aktuelt å innføre jevnlig testing i en periode, i tråd med FHIs føringer. Slik testing besluttes av kommuneoverlegen, og det vil være frivillig å delta i testingen.