Permitteringer, sykemeldinger og økonomisk hjelp (NAV)