Om koronaviruset

Utbruddet av koronaviruset startet i Kina og følges nøye av norske helsemyndigheter og av ledelsen i Moss kommune. Kommunen arbeider for å forebygge sykdommen, og har beredskap for å håndtere sykdommen.

Det nye koronaviruset fører som regel til mild influensaliknende sykdom. I tillegg er det registrert tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det finnes per i dag ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Sykdommen smitter slik som influensa på følgende tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.