Moss kommune

Tilbud om koronavaksine til ungdom født i 2004 og 2005

Moss og Våler kommuner tilbyr fortsatt koronavaksine til alle født i årskull 2004 og 2005.

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for de som er født i 2005.
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for de som er født i 2005 - papir

Intervall mellom dose 1 og dose 2 er for 16-17 åringer satt til 12 uker. Planlagt vaksinering med dose 2 er i uke 47. De som enda ikke har fått dose 1, kan komme innom vaksinesenteret på Solli skole eller ringe vaksinetelefonen 40 40 20 37.

Les mer om koronavaksine og ungdom på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon