Moss kommune

Tilbud om koronavaksine til barn og unge 12 - 15 år

Moss og Våler kommuner tilbyr koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 og de fra årskull 2009 som har fylt 12 år. 

Fra og med 10. september kan foresatte selv booke time for vaksinering av sine barn via innlogging på helsenorge.no.

Spørsmål og svar om vaksinering av barn 12 - 15 år, FHI.

Samtykkeskjema

Da denne aldersgruppen ikke er helserettslig myndig, og koronavaksinasjon ikke er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, må det innhentes samtykke fra begge foresatte (ved felles foreldreansvar). Uten samtykke, vil ikke vaksinen bli satt.

Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for barn og unge under 16 år
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for barn og unge under 16 år - papir

Vi ber om at også de som ikke ønsker at barnet skal ha vaksinen, krysser av for at de ikke ønsker den og sender inn skjemaet. Slik får vi kartlagt hvem som ønsker og ikke, og kan raskere få tak i de som ønsker vaksinen.

 

Vaksinasjonssted

Vaksinering på skolene i Våler og Moss kommuner starter torsdag 9.9, og foresatte vil få info via skolene.

Dersom du ikke ønsker at ditt barn skal vaksineres på skolen, er det mulig å bestille time ved vaksinesenteret på flyplassen på Rygge på tlf. 40 40 20 37. Vi setter da fortløpende opp timer fra nå og til og med uke 39 (1. oktober).

Om vaksinering av barn og unge, 12 - 15 år

Alle i denne aldersgruppen vil få tilbud om Pfizer-vaksinen (Comirnaty fra BioNTech/Pfizer) da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen, og den er godkjent til bruk på barn og unge fra 12 år og oppover.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Kommuneoverlegen i Moss anbefaler vaksinen til barn fra 12 år og oppover, og at disse også vaksineres så fort som mulig. De foresatte skal ta helsemessige beslutninger for de under 16 år, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Koronavaksinasjon er frivillig.

De som sier nei til vaksinering nå, vil få mulighet til å få vaksinen senere hvis de ønsker.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Les hva FHI skriver om vaksinering av barn og unge i denne aldersgruppen på FHI sine nettsider.