Moss kommune

Koronavaksine til barn og unge 12 - 15 år

Moss og Våler kommuner tilbyr koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 og de fra årskull 2009 som har fylt 12 år. 

Foresatte kan booke time for vaksinering av sine barn ved å ringe vaksinetelefonen på 40 40 20 37.

Barn 12 - 15 år tilbys dose 2, FHI.

Samtykkeskjema

Da denne aldersgruppen ikke er helserettslig myndig, og koronavaksinasjon ikke er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, må det innhentes samtykke fra begge foresatte (ved felles foreldreansvar). Uten samtykke, vil ikke vaksinen bli satt.

Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for barn og unge under 16 år
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for barn og unge under 16 år - papir

Vaksinasjonssted

Dersom ditt barn ikke har blitt vaksinert på skolen, kan den fås på vaksinesenteret. Ring på tlf. 40 40 20 37 eller kom på drop-in.

Om vaksinering av barn og unge, 12 - 15 år

Alle i denne aldersgruppen vil få tilbud om Pfizer-vaksinen (Comirnaty fra BioNTech/Pfizer) da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Kommuneoverlegen i Moss anbefaler vaksinen til barn fra 12 år og oppover, og at disse også vaksineres så fort som mulig. De foresatte skal ta helsemessige beslutninger for de under 16 år, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Koronavaksinasjon er frivillig.

De som sier nei til vaksinering nå, vil få mulighet til å få vaksinen senere hvis de ønsker.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Les hva FHI skriver om vaksinering av barn og unge i denne aldersgruppen på FHI sine nettsider.