Moss kommune

Tilbud om koronavaksinasjon med dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet å gi tilbud om dose 3 av koronavaksinen til personer med alvorlig svekket immunforsvar. De som tilhører denne kategorien, kan bestille time for vaksinering på vaksinetelefonen vår, på nr. 40 40 20 37.

Det er i hovedsak to grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå skal få tilbud om dose 3 med koronavaksine:

Gruppe 1

Alle som tilhører denne gruppen, tilbys nå dose 3.

 • Benmargstransplantasjon de siste 2 årene
 • Organtransplanterte
 • Pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • I aktiv dialysebehandling
 • Kronisk nyresvikt (stadium 5)
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Hvis du bruker immundempende medisiner som står på denne listen

Gruppe 2

Behov for dose 3 og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon må vurderes individuelt. Vaksinasjon starter så fort fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. De det gjelder vil få beskjed om at de kan få dose 3.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Gjennomføringen

Spesialisthelsetjenesten vil i de aller fleste tilfellene identifisere og varsle de det gjelder per brev. Dersom du er innlagt på sykehus, vil du få tilbud om vaksinedosen der. 

Alle som har fått brev fra sykehuset ang. dette, kan bestille time på vaksinetelefonen på tlf. 40 40 20 37.

Har du ikke mottatt brevet men tilhører en av gruppene og ønsker vaksinering nå, ta kontakt med oss på vaksinetelefonen (tlf. 40 40 20 37). Vi krever dokumentasjon på at du tilhører en av gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dokumentasjon kan være brevet fra spesialisthelsetjenesten eller notat fra sykehuset som tydelig sier hvilken diagnose du har. For de som bruker en immundempende medisin fra listen, holder det å ta med journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor navnet ditt fremgår.

Vaksinesenteret eller fastlege kan ikke avgjøre om du har krav på denne tredje dosen eller ikke, det er det kun spesialisthelsetjenesten som gjør. Det skal ha gått minst 4 uker mellom dose 2 og dose 3.

Les hva FHI skriver om vaksinering av personer med alvorlig svekket immunforsvar, med en tredje dose.