Moss kommune

Tilbud om koronavaksine til ungdom født i 2004 og 2005

Moss og Våler kommuner tilbyr nå koronavaksine til alle født i årskull 2004 og 2005.

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for de som er født i 2005.
Samtykkeskjema COVID-19 vaksinasjon for de som er født i 2005 - papir

Aldersgruppen 16 og 17 år vil via helsenorge.no få innkalling til vaksinering fra uke 35. Vaksineringen foregår på vaksinesenteret på Moss Lufthavn Rygge. Vi åpner samtidig for drop-in for vaksinering med dose 1 for denne aldersgruppen. De som ikke har mottatt innkallingen, kan ringe vaksinesenteret på 40 40 20 37, eller komme innom i åpningstiden (mandag - torsdag, kl. 10.00 - 20.00 og fredag kl. 10.00 - 14.00).

16-17 åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker.

Vi vil kalle inn den enkelte til vaksinetime gjennom helsenorge.no. Derfor må hver enkelt opprette bruker på helsenorge.no så snart som mulig. Husk å gå inn på innstillinger - varseloppsett - og velg viktige varsler - SMS.
Benytt også gjerne vaksinetelefonen for timebestilling: 40 40 20 37.

Les mer om koronavaksine og ungdom på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon