Moss kommune

Ønsker du å bidra som frivillig i arbeidet med koronavaksineringen i Moss

Vi takker alle som hittil har meldt seg som frivillige til vaksineringsarbeidet og avslutter foreløpig muligheten for å benytte meldeskjema. Vi har per nå ikke anledning til å tilby oppdrag til flere frivillige.

Koronavaksineringen Moss kommune starter i januar 2021 og vil pågå i store deler av året til man har vaksinert den voksne delen av befolkningen som bor og oppholder seg i kommunen. Det etableres en vaksinasjonsstasjon på Rygge Sivile Lufthavn.

Her vil det være folk som jobber med timebestillinger, mottak og registrering av de som kommer for å få vaksinen og selve vaksineringen. Det er observasjonstid på 20 minutter etter at vaksinen er tatt.