Moss kommune

Hvem kan få vaksinen i Moss?

Alle personer i anbefalte aldersgrupper som oppholder seg i Norge har rett til vaksine. Koronavaksinen kan du få i kommunen du bor eller oppholder deg i. Vaksinering av mange tusen innbyggere i Moss og Våler krever omfattende planlegging og store ressurser, og vaksinen er foreløpig et knapphetsgode.

Studenter i utlandet

Studenter i utlandet som er hjemmehørende i Moss og Våler, kan få begge vaksinedosene på vaksinesenteret i Moss før avreise til utlandet. Intervallet mellom dose 1 og dose 2 tilpasses den enkelte student, men det må gå minst 3-4 uker mellom dosene.

Ved kortvarig opphold i Moss

Personer med kortvarige opphold, f.eks. i forbindelse med arbeidsreise, sommerferie eller fritidsopphold (på hytta, campingplass mv.) har ikke krav på vaksine i Moss, men kan få vaksine i sin hjemkommune.

Du kan lese mer om dette på Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI