Moss kommune

For deg som er i risikogruppe

Hvis du er usikker på om du tilhører en av risikogruppene, ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen din har gitt vaksinesenteret i Moss beskjed om at du er i risikogruppe. 

Hva hvis du har fastlege i annen kommune? 
Fastlegene og kommunene i Norge sender over informasjon til hjemkommunen til innbyggere som tilhører risikogruppene. Slik får vi på vaksinesenteret oversikt over hvilke innbyggere i Moss og Våler som tilhører risikogruppene og kaller disse inn når det er deres tur. 

Lurer du på om vaksinen kan være farlig for deg som er i risikogruppe? 
Hvis du er i tvil om du bør ta vaksinen, kontakt fastlegen din. Dette kan dessverre ikke vi på vaksinesenteret hjelpe deg å avgjøre. 

Husk dette:

  • Du skal ikke møte opp til vaksinering dersom du føler deg syk eller har feber.
  • Hvis du bruker blodfortynnende medisin, skal du ta denne som normalt.
  • Har du andre helsetilstander som gjør at du er usikker på om du bør ta vaksinen, kontakt fastlegen din.

Gravide og ammende

Det er åpnet opp for at også gravide som ikke har andre underliggende sykdommer i områder med høy smittespredning og som er utsatt for smitte, kan vurderes for koronavaksinasjon i samråd med legen sin. Enkelte gravide har ikke mulighet til å redusere kontakt med andre og kan være mer utsatt for smitte, og vaksinasjon kan overveies for den enkelte der fordelene overgår ulempene. Dette er i tråd med anbefalinger i andre land.
Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Les mer om vaksinering av gravide og ammende på FHI sine nettsider.

 Mer informasjon om koronavaksinen og bivirkninger