Moss kommune

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, for å få grønt koronasertifikat. Dette er uavhengig av hvor vaksinen er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Registreringen kan skje før reise til Norge. Se helsenorge.no for mer informasjon.

Etterregistrering kan skje på følgende måter:

1. Fastlegen din kan bistå dersom de har kapasitet. 
2. Smittevernkontoret i Moss er tilgjengelig for etterregistrering av utenlandsvaksiner mandag og tirsdag fra kl. 9-14. Ta kontakt på telefon 69248329. Pris er kr. 350,- 
3. Private helsetjenester er et alternativ for etterregistrering av koronavaksine da dette ikke er en prioritert oppgave for fastleger eller kommunehelsetjeneste.

For oversendelse av dokumentasjon eller dialog med smittevernkontoret annet enn på telefon, benytt sikker sending via SvarUt. Merk henvendelsen din med «Etterregistrering av utenlandsvaksiner» i tittelen.