Moss kommune

Ved mistanke om smitte og om testing

Vi opplever stor pågang på koronatelefonen for Moss kommune. Har du spørsmål om korona, være seg karanteneregler, reising, arrangementer eller lignende, vennligst ta kontakt med den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015. For bestilling av test kan du ringe oss på tlf. 404 04 919.

Vi prioriterer nå de med positiv selvtest og nærkontakter, til PCR-testing på testsenteret.

Har du symptomer på korona? Ta kontakt med testsenteret på tlf. 404 04 919 eller møt opp på testsenteret, kommunetorget eller bylab på Kambo i de oppgitte åpningstidene for å hente en selvtest.

Hurtigtester

Fra og med 17. desember følger vi prioriteringslisten fra Helsedirektoratet for utlevering av hurtigtester. Denne vil gjelde midlertidig frem til vi igjen får større leveranser av hurtigtester. Prioriterte grupper kan hente hurtigtester på Kommunetorget, på Kambo senter og på teststasjonen på Rygge flyplass:

 • Personer med symptomer. 
 • Innreise - Innreisetesting ved manglende testing ved grensepassering.'
 • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene og har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. NB! Gjelder kun fullvaksinerte.
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering (dette besluttes av kommuneoverlege og distribueres fra testsenter) 
  • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk. 
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Ønsker du å ha en test liggende hjemme i tilfelle du skulle få symptomer, må du kjøpe dette på et utsalgssted som selger tester.

Avlegger du en positiv hurtigtest, må du huske å gi oss beskjed.

 

Selvregistrering av positiv hurtigtest

 

For å forenkle arbeidet med registrering og oppfølging av positive hurtigtester vil du nå få muligheten til å registrere positive hurtigtester for deg eller dine nærmeste.

 

Her kan du registrere din positive hurtigtest

Får du ikke til å registrere testsvaret ditt selv kan du ringe oss på  tlf. 404 04 919.

PCR-tester

Vi tilbyr PCR-testing på testsenteret på Rygge flyplass ut fra prioriterte kriterier:

 • Positiv hurtigtest
 • Nærkontakter til bekreftet smittet, som skal ta test dag 7, eller ta test for å dra på jobb/skole dag 3 (øvrige nærkontakter)
 • Har du luftveis-symptomer er det nå som hovedregel selvtest du blir tilbudt. Har du et sterkt ønske om at testen er PCR-test, ring tlf. 404 04 919. Gjelder for deg som bor i Moss eller om du har oppholdt deg i Moss i over ett døgn (oppgi adressen du bor på under oppholdet ditt i Moss når du bestiller tid)

Hvis du av en eller annen grunn ikke har fått testet deg ved innreise fra utlandet, og bor eller oppholder deg i Moss, ta kontakt. I utgangspunktet kreves det testing ved grensepassering. Du kan lese mer om testing ved innreise på regjeringen.no 

Vi tilbyr ikke testing i forbindelse med utreise til utlandet.

Bestill time for testing her

 

Får du feilmelding når du forsøker å bestille time for test? I perioder er det stor pågang for bestilling av timer, og flere forsøker å bestille samme tidspunkt for test. Velg et annet tidspunkt og send inn på nytt. Skulle det likevel feile, kan du ta kontakt med oss på telefon 404 04 919

Før du bestiller time for testing, les om testing på helsenorge.no.

Åpningstider

 

Testsenteret på Rygge flyplass 

Åpningstider: Mandag-søndag 08.00-15.30.
Telefontid: Mandag-fredag 08:15-15:30. Lørdag-søndag 09:00-12:00

Kommunetorget i gågata i Moss

Adresse: Dronningensgate15
Åpningstider: Mandag-lørdag 10.00-14.00, torsdag 10.00-17.00

Kambo senter

Adresse: Kambo senter
Åpningstider: Alle hverdager 09.00-15.00.  Av og til kan det hende av at vi må stenge døra på grunn av eksterne avtaler. Da finner du et oppslag på døra om når vi er tilbake.

 

Viktig informasjon om testing ved testsenteret

 • Testing skjer ved koronatestsenteret. 
 • Timebestilling og testing er gratis. Merk at din bestilling er ikke registrert før du har fått bekreftelse på sms med dato og klokkeslett.
 • Det brukes fortrinnsvis PCR-test på testsenteret. 
 • Du vil finne svar på din koronaprøve helsenorge.no.
  • svaret på hurtigtesten er klart innen 1 - 2 timer (ved svært stor pågang forventes noe lengre svartid).
  • svaret på prøver som sendes til laboratoriet for analysering (PCR-test) er klart 1 - 3 døgn etter prøvetaking (ved svært høyt antall prøver forventes noe lengre svartid). Du kan selv se resultatene fra koronatesten din på helsenorge.no så snart prøven er analysert. Vi kontakter deg bare hvis din prøve er positiv.
 • Som hovedregel må du sørge for transport til testsenteret selv. Kun i unntakstilfeller kan testsenteret godkjenne å betale for transport. 
 • Testingen skjer innendørs på flyplassen. Det er viktig at alle følger smitteverntiltakene strengt ved testing.
  • Møt presis til tiden du har fått. Da unngår vi at for mange samles inne.
  • Alle over 12 år skal ha på munnbind inne på testsenteret. Munnbind er gratis og plassert ved inngangen til testsenteret. Både før og etter du tar på munnbindet må du sprite hendene dine. Små barn er ikke anbefalt å ha munnbind på. 
  • Hold minst én meter avstand til andre.
  • Følg skiltingen og køsystemet når du kommer inn.