Moss kommune

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Koronasertifikatet for innenlands bruk er planlagt klart fra 11. juni. Sertifikatet kan lastes ned og vises fram digitalt eller skrives ut fra helsenorge.no.

Du kan lese mer om koronasertifikatet og laste ned ditt eget sertifikat på www.helsenorge.no 

Er det feil opplysninger om vaksinasjon?

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert ennå, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK.

Dersom du finner feil og du har fått vaksinen i Moss eller Våler, kan du fylle ut skjemaet under og sende inn. Har du fått vaksinen et annet sted, ta kontakt med gjeldende sted.

Skjema for å melde feil med registrert vaksine

Er det feil opplysninger om testresultat?

Koronasertifikatet henter informasjonen fra MSIS Labdatabasen over tester som er foretatt i Norge. Oversikten viser den siste testen som er registrert på deg de siste sju dagene. Du vil se siste test kun hvis koronavirus ikke ble påvist.

Ingen tester vil vises på denne siden dersom du har fått påvist koronavirus i løpet av de siste sju dagene. Dette gjelder også dersom laboratoriet ikke kunne gi et klart resultat av den siste testen din.

På prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.

Hvis du har tatt en koronatest de siste sju dagene hvor det ikke ble påvist koronavirus, og du likevel ikke finner testen i denne oversikten, så kan det være at testen ikke er registrert. Du kan ta kontakt med prøvetakingsstedet, og spørre om de har registrert resultatet på testen din. 

Dersom du har tatt testen i Moss kommune kan du ringe 69 24 80 00.

Er det feil i informasjon om gjennomgått covid-19-sykdom?

Dersom du har gjennomgått covid-19-sykdom de siste 6 månedene skal dette fremkomme i koronasertifikatet ditt. Finner du ikke opplysninger om dette i sertifikatet kan du ringe 69 24 80 00.

Er det registrert feil personopplysninger på deg?

Dersom det er registrert feil personopplysninger på deg i koronapasset ditt må du kontakte Helsenorge. Kontaktinformasjon finner du på helsenorge.no