Moss kommune

Ved mistanke om smitte og om testing

Får du feilmelding når du forsøker å bestille time for test? Det er stor pågang for bestilling av timer i perioder og flere forsøker å bestille samme tidspunkt for test. Velg et annet tidspunkt og send inn på nytt. Skulle det likevel feile, kan du ta kontakt med oss på telefon 404 04 919
Timebestilling og testing er gratis og du trenger ikke en henvisning.

Hvordan bestille time til testing

Velg det som passer din situasjon

Endre svaret
Jeg er ikke innbygger i Moss og trenger en test

Endre svaret
Jeg har vært utsatt for smitte som nærkontakt og må ta en test

Bestillinger av test skal primært skje på 404 04 919. Velg tastevalg to (kun for Moss). 

Hvis du er definert som nærkontakt, og har fått beskjed om å bestille tid digitalt skal du gjøre det. 

Jeg bor i Moss og har transport

Bestill time til testing digitalt

 

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 kan nå bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les om testing på helsenorge.no
Viktig informasjon:

  • all testing skjer ved koronatestsenteret
  • timebestilling og testing er gratis
  • du vil finne svar på din koronaprøve helsenorge.no ila 1-3 døgn etter prøvetaking (ved svært høyt antall prøver forventes noe lengre svartid)
  • dersom du trenger transport, ring oss på tlf. 40404919 kl.08.15 - 15.30 hver dag, også i helgene
  • Merk at din bestilling er ikke registrert før du har fått bekreftelse på sms med dato og klokkeslettet
Jeg ønsker å bestille en test og har behov for transport

Bestillinger av test skal primært kun gjøres på 404 04 919  -  velg tastevalg to (kun for Moss). 
Du kan ikke bestille testing digitalt.

Bedriftsavtale for deg eller din bedrift som ønsker å teste deres ansatte

Ønsker du eller din bedrift å teste de ansatte i form av en screening grunnet interne smittevernsrutiner, kan det opprettes en bedriftsavtale. Dette gjøres ved å sende en forespørsel til testsenter@moss.kommune.no i god tid (svartid 1-3 virkedager). 

Testsenteret tildeler tidspunkt for testing, og gjennomføre testing til avtalt tidspunkt. Hvis en person tester positivt for covid-19, vil testsenteret kontakte den det gjelder og gå i gang med smitteoppsporing. Moss kommune vil fakturere oppdragsgiver kr. 500 per test.

Jeg er ikke innbygger i Moss men har vært i kommunen over 1 døgn

Du kan teste deg i Moss. Bruk vårt digitalt skjema og velg "jeg er i kommunen over 1 døgn" for å gå videre til nettbestillingen. 

Bestill time til testing digitalt

Jeg er ikke innbygger i Moss og har ikke vært i kommunen over 1 døgn

Vennligst kontakt din egen kommune for koronatest.

Hvis du ikke har symptomer på korona og trenger en test (student, reiser m.m.)

Alle kan bestille en gratis test bortsett fra de som skal på fritidsreise.

Studenter som skal tilbake til utlandet får også gratis test, men må kontakte fastlege for bistand til nødvendig dokumentasjon hvis ikke dokumentasjon fra testsenteret er tilstrekkelig.

Vi har ikke anledning til å teste deg dersom du skal på fritidsreise.

Bestill time til testing digitalt

Velg et av alternativene ovenfor

Jeg har behov for legetilsyn eller har spørsmål

Velg det som passer din situasjon

Endre svaret
Jeg trenger legetilsyn og har symptomer på korona
Kontakt din fastlege. Hvis ikke fastlegen din er tilgjengelig:

Endre svaret
ved akutte situasjoner

Ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) på 113 dersom du oppfatter deg selv eller pårørende som alvorlig syk eller skadet.

Jeg er syk og trenger legetilsyn, men har ikke symptomer på korona

Ring din fastlege.
Hvis ikke din fastlege tilgjengelig - kontakt legevakten på 116117
Les mer i denne artikkelen om legevakten og akutt helsehjelp.

I arbeidstid (08.15 - 15.30)

Ring 404 04 919 og velg tastevalg en hvis du trenger tilsyn fra lege/trenger råd fra helsepersonell ved koronasmitte og samtidig har symptomer på korona.

Etter kl.16.00

Ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.

Jeg trenger råd fra lege/ helsepersonell angående symptomer på korona

Ring din fastlege.
Hvis fastlegen er ikke tilgjengelig, ring 404 04 919 og velg tastevalg en (kl.08.00-15.30, alle dager).
Ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117 etter kl.16.00
Du kan ringe legevakten uavhengig av hvor lenge du har oppholdt seg eller skal oppholde seg i vårt legevaktsdistrikt.

Mer informasjon og generelle spørsmål

Ta kontakt med Kommunetorget på telefon 69 24 80 00 alle hverdager mellom kl. 08.30 og 15.30.
Besøk også hjemmesider helsenorge.no og fhi.no for mer informasjon om koronaviruset, testing og andre relevante spørsmål.

Jeg har fastlegen i en annen kommune

Vi anbefaler at du bytter fastlegen din til en som har sin praksis i Moss dersom du har flyttet og bor fast i Moss. Det vil være mye lettere for deg å få nødvendig legetilsyn når en akutt situasjon oppstår.

Dersom du befinner deg i Moss og har behov for akutt helsehjelp, kan du henvende deg til Mosseregionens legevakt på telefon 116117. Viktig at du ringer oss før du kommer. 

Velg et av alternativene ovenfor

Ofte stilte spørsmål om testing

Mistanke om smitte

Klikk for stort bilde Adobe stock