Moss kommune

Ved mistanke om smitte og om testing

Får du feilmelding når du forsøker å bestille time for test? Det er stor pågang for bestilling av timer i perioder og flere forsøker å bestille samme tidspunkt for test. Velg et annet tidspunkt og send inn på nytt. Skulle det likevel feile, kan du ta kontakt med oss på telefon 404 04 919Timebestilling og testing er gratis (med unntak av utenlandsreiser), og du trenger ikke en henvisning.

All testing i forbindelse med utenlandsreise må du bestille og betale for hos privat aktør, dette gjøres ikke på kommunens testsenter.

Velg det som passer din situasjon

Endre svaret
Jeg er ikke innbygger i Moss og trenger en test

Endre svaret
Jeg har vært utsatt for smitte som nærkontakt og må ta en test

Hvis du mener du er en nærkontakt og du ikke har fått beskjed fra oss om å bestille test digitalt: bestill test på tlf. 404 04 919. Velg tastevalg to (kun for Moss). 

 

Hvis du er definert som nærkontakt og har fått beskjed om å bestille tid digitalt:
bestill time til testing digitalt 

Jeg bor i Moss og har transport

Bestill time til testing digitalt

 

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 kan nå bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les om testing på helsenorge.no
Viktig informasjon:

  • all testing skjer ved koronatestsenteret
  • timebestilling og testing er gratis
  • du vil finne svar på din koronaprøve helsenorge.no ila 1-3 døgn etter prøvetaking (ved svært høyt antall prøver forventes noe lengre svartid)
  • dersom du trenger transport, ring oss på tlf. 40404919 kl.08.15 - 15.30 hver dag, også i helgene
  • Merk at din bestilling er ikke registrert før du har fått bekreftelse på sms med dato og klokkeslettet
Jeg ønsker å bestille en test og har behov for transport

Bestillinger av test skal primært kun gjøres på 404 04 919  -  velg tastevalg to (kun for Moss). 
Du kan ikke bestille testing digitalt.

Testing i forbindelse med reiser, studier, pendling, karantene etter reise
Dette gjelder deg som ikke har symptomer - velg ett alternativ over dersom du har symptomer
Endre svaret
Bedriftsavtale for deg eller din bedrift som ønsker å teste deres ansatte

Ønsker du eller din bedrift å teste de ansatte i form av en screening grunnet interne smittevernsrutiner, kan det opprettes en bedriftsavtale. Dette gjøres ved å sende en forespørsel til testsenter@moss.kommune.no i god tid (svartid 1-3 virkedager). 

Testsenteret tildeler tidspunkt for testing, og gjennomføre testing til avtalt tidspunkt. Hvis en person tester positivt for covid-19, vil testsenteret kontakte den det gjelder og gå i gang med smitteoppsporing. Moss kommune vil fakturere oppdragsgiver kr. 500 per test.

Jeg er ikke innbygger i Moss men har vært i kommunen over 1 døgn

Du kan teste deg i Moss. Bruk vårt digitalt skjema og velg "jeg er i kommunen over 1 døgn" for å gå videre til nettbestillingen. 

Bestill time til testing digitalt

Jeg er ikke innbygger i Moss og har ikke vært i kommunen over 1 døgn

Vennligst kontakt din egen kommune for koronatest.

Informasjon for studenter

Du kan bestille test hos oss, dersom du skal reise i forbindelse med dine studier innenlands:
bestill test digitalt
Du kan ikke teste deg hos oss dersom du skal reise til utlandet. Vi oppfordrer deg til å teste deg hos private aktører.

Reiser utenlands

Du kan ikke teste deg hos oss dersom du skal reise til utlandet. Dette gjelder alle type reiser, også i forbindelse med jobb eller såkalte nødvendige reiser. Vi oppfordrer deg til å teste deg hos private aktører.
Unntaket er de som pendler til Sverige i forbindelse med jobb.

Reiser innenlands

Du kan teste deg hos oss dersom du skal reise innenlands:

bestill test

Pendler til Sverige i forbindelse med jobb

Du kan teste deg hos oss:
bestill test

Jeg er i karantene etter reise og må teste meg

Hvis du er i karantene etter reise og skal teste deg etter syv dager, så kan du gjøre det hos oss:
bestill test

Velg et av alternativene ovenfor

Velg det som passer din situasjon

Endre svaret
Jeg trenger legetilsyn og har symptomer på korona
Kontakt din fastlege. Hvis ikke fastlegen din er tilgjengelig:

Endre svaret
ved akutte situasjoner

Ring akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) på 113 dersom du oppfatter deg selv eller pårørende som alvorlig syk eller skadet.

Jeg er syk og trenger legetilsyn, men har ikke symptomer på korona

Ring din fastlege.
Hvis ikke din fastlege tilgjengelig - kontakt legevakten på 116117
Les mer i denne artikkelen om legevakten og akutt helsehjelp.

I arbeidstid (08.15 - 15.30)

Ring 404 04 919 og velg tastevalg en hvis du trenger tilsyn fra lege/trenger råd fra helsepersonell ved koronasmitte og samtidig har symptomer på korona.

Etter kl.16.00

Ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.

Jeg trenger råd fra lege/ helsepersonell angående symptomer på korona

Ring din fastlege.
Hvis fastlegen er ikke tilgjengelig, ring 404 04 919 og velg tastevalg en (kl.08.00-15.30, alle dager).
Ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117 etter kl.16.00
Du kan ringe legevakten uavhengig av hvor lenge du har oppholdt seg eller skal oppholde seg i vårt legevaktsdistrikt.

Mer informasjon og generelle spørsmål

Ta kontakt med Kommunetorget på telefon 69 24 80 00 alle hverdager mellom kl. 08.30 og 15.30.
Besøk også hjemmesider helsenorge.no og fhi.no for mer informasjon om koronaviruset, testing og andre relevante spørsmål.

Jeg har fastlegen i en annen kommune

Vi anbefaler at du bytter fastlegen din til en som har sin praksis i Moss dersom du har flyttet og bor fast i Moss. Det vil være mye lettere for deg å få nødvendig legetilsyn når en akutt situasjon oppstår.

Dersom du befinner deg i Moss og har behov for akutt helsehjelp, kan du henvende deg til Mosseregionens legevakt på telefon 116117. Viktig at du ringer oss før du kommer. 

Velg et av alternativene ovenfor

Ofte stilte spørsmål om testing

Klikk for stort bilde Adobe stock