Moss kommune

Vi slutter med daglige smitteoppdateringer

Moss kommune kommer ikke til å legge ut daglige smitteoppdateringer, gjeldende fra tirsdag 28. september 2021. Fra 17. mars 2020 har vi daglig oppdatert smittestatusen i Moss, og jevnlig sendt ut pressemeldinger og lagt ut informasjon på nettsidene våre om korona-situasjonen i kommunen.

Avslutter daglige oppdateringer

Smittetallene vil heretter komme i den ukentlige risikovurderingen fra kommuneoverlegene. Men vi kommer til å legge ut informasjon og sende pressemeldinger ved større utbrudd eller dersom smittesituasjonen krever det, eventuelt hvis det blir endringer i restriksjoner eller lokale tiltak. 

Du vil fortsatt finne oppdatert informasjon om vaksinasjon, testing og restriksjoner og tiltak på våre korona-sider.

Bakgrunnen for dette ligger i regjeringens beslutning om at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.