Moss kommune

Test kan erstatte smittekarantene for barn og unge under 18 år

Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å få alvorlig forløp er beskyttet, har Helsedirektoratet innført noen lettelser i karanteneordningen. Fra nå av kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, hvis de testes.

Testingen vil bestå av hurtigtest med fremre neseprøve, ikke dyp neseprøve som tidligere.

Hvis det oppstår smitte i husstanden eller hos tilsvarende nærkontakter, må barn og unge fortsatt i vanlig smittekarantene.

Smittesporerne i Moss kommune definerer hvem som er nærkontakter, og disse vil få informasjon om dette. Barn eller unge som ikke gjennomfører testing etter Moss kommunes retningslinjer, må gjennomføre ordinær smittekarantene på ti dager med mulighet til å teste seg ut tidligst dag syv. Foresatte kan reservere seg mot at barna blir testet hvis de er under 16 år.

Ved smitte i barnehager

 • Barn som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så snart som mulig den dagen barnet har blitt definert som nærkontakt. Frem til testen er tatt må barnet være i karantene. Hvis testen er negativ, slipper barnet smittekarantene og kan leve som normalt
 • Test 2: Tas på morgen før barnehagestart den fjerde dagen fra barnet ble nærkontakt. Hvis test nummer to er negativ, slipper barnet smittekarantene og kan leve som normalt
 • Veiledning for bruk av hurtigtest (PDF, 321 kB)

Ved smitte på barneskoler

 • Elever som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så snart som mulig den dagen barnet har blitt definert som nærkontakt. Frem til testen er tatt må barnet  være i karantene. Hvis testen er negativ, slipper barnet smittekarantene og kan leve som normalt
 • Test 2: Tas på morgen før skolestart den fjerde dagen fra barnet ble nærkontakt. Hvis test nummer to er negativ, slipper barnet smittekarantene og kan leve som normalt
 • Veiledning for bruk av hurtigtest (PDF, 321 kB)

Ved smitte på ungdomsskoler og videregående skoler

 • Fra og med uke 36 for videregående skoler, og uke 37 for ungdomsskoler blir det endringer. Les mer om det her:
  Ukentlig koronatesting på ungdomsskoler og videregående skoler i Moss
 • Elever som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1 (på dag 1): Tas så snart som mulig den dagen du har blitt definert som nærkontakt. Frem til testen er tatt må eleven/ansatte være i karantene. Hvis testen er negativ slipper du smittekarantene og kan leve som normalt
 • Test 2 (på dag 3): Tas på morgenen før skolestart den tredje dagen fra eleven fikk beskjed om nærkontakt. Hvis test nummer to er negativ slipper eleven smittekarantene og kan leve som normalt.
 • Test 3 (på dag 5): Tas på morgenen før skolestart den femte dagen fra eleven fikk beskjed om nærkontakt. Hvis test nummer tre er negativ slipper eleven smittekarantene og kan leve som normalt
 • Veiledning for bruk av hurtigtest (PDF, 321 kB)

Disse må fortsatt i vanlig karantene

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet, må fortsatt gjennomføre vanlig smittekarantene.

Hvorfor lettelser i karanteneordningen?

Lettelser i karanteneordningen er innført fordi vaksinedekningen er økende - og fordi de med høyest risiko for et alvorlig sykdomsforløp er beskyttet. Derfor kan nå smittekarantene i flere tilfeller erstattes av testing.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for personer under 18 år som er nærkontakter. 

Lettelsene gjelder kun ved smittekarantene, ikke innreisekarantene.