Moss kommune

Status Moss kommune 29. mars kl. 13.00

I går fikk fire personer hjemmehørende i Moss påvist koronavirus, slik at det totale antallet tilfeller nå er 44. De fire de nye korona-positive er i aldersgruppen fra midten av tjueårene til midten av femtiårene. Det er tatt 16 nye prøver det siste døgnet. I tillegg venter vi svar på 31 prøver fra tidligere. Totalt ventes det svar på 47 prøver. 

Ytterligere en ansatt ved Orkerød sykehjem er smittet. Det er i dag totalt fire ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus ved Orkerød. Tre av fire avdelinger er berørt som følge av dette. Ti beboere er satt i karantene. Antall ansatte i karantene var pr. 28.mars, 36. Vi jobber nå med å kartlegge antall nye ansatte som eventuelt tas ut i karantene.

- Vi kan forsikre om at dette følges tett opp både overfor de som er smittet og ovenfor øvrige beboere, pårørende og ansatte på Orkerød sykehjem. Vi isolerer beboere som har symptomer på koronasykdom og følger Folkehelseinstituttets retningslinjer, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Vi gir ikke ytterligere kommentarer før mandagens pressebrief. Alle øvrige saker svares ut på hverdager med mindre det er en akutt situasjon som oppstår.