Moss kommune

Pressebrief tirsdag 31. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon fra  pressebriefen 31. mars kl. 13.00.

Status smittede i Moss

  • Totalt antall prøver til i dag klokken 07.00 er 670
  • Per i dag 52 positive prøver.
  • Antall nye positive siste døgn er 5
  • Av de 47 positive prøvene er det nå 23  kvinner og 29 menn
  • Antall av de som har vært koronasyke som vi har avsluttet, friskmeldt men fortsatt i isolasjon eller helt friskmeldt er fire. 
  • Det er ett barn under atten år blant de smittede, ellers er aldersspredningen fra 20-årene til 80-årene. Gjennomsnittsalder: 50 år.
  • Antallet prøver tatt siste døgn som vi venter svar på er 44, hvorav 27 er helsepersonell ansatt i Moss kommune
  • Prøver vi venter vi svar på er som er tatt tidligere er 17
  • Det er ingen barn blant dem vi venter prøvesvar på nå
  • Innlagt på sykehus er fire, men understreker igjen at det er usikkerhet knyttet til dette tallet

Det er foretatt testing av personer ved flere sykehjem i Moss. Totalt venter vi på åtte prøvesvar fra beboere ved våre sykehjem.

Orkerød sykehjem

En av de som har fått påvist smitte siste døgn er en beboer ved Orkerød sykehjem. Det er da fire ansatte og en beboer ved sykehjemmet med påvist koronasmitte.

Per i dag er 26 ansatte ved Orkerød i karantene og 16 ansatte er ikke på jobb som følge av luftveissymptomer. 

28 beboere ved sykehjemmet er i karantene. En beboer er i isolasjon grunnet påvist smitte. I tillegg er åtte beboere isolert for egen beskyttelse.

Ved Orkerød sykehjem er det 102,5 årsverk fordelt på 171 ansatte.

Smittet lærer ved Melløs skole

I går informerte vi om at en lærer ved Melløs skole har testet positivt på korona. Blant nærkontaktene til den smittede læreren er elever ved 4. trinn. I tillegg er det 17 ansatte som er definert som nærkontakter til vedkommende som er smittet. Blant de ansatte som er definert som nærkontakter er det et fåtall som har symptomer og som har fått informasjon om å ta kontakt med koronalegevakten for testing.

Elever og ansatte ved skolen som er definert som nærkontakter, er kontaktet og informert om hvor de skal henvende seg hvis de får symptomer på koronasmitte.

Vi har ingen informasjon som tilsier at elever ved Melløs skole foreløpig har oppsøkt koronalegevakt for testing.