Moss kommune

Pressebrief 30. juli - status koronasmitte i Moss kommune

Klikk for stort bildeKommuneoverlege Kristian Krogshus og ordfører Hanne Tollerud.  

 Ordfører Hanne Tollerud:

Jeg vil starte med å gi en stor takk til vårt koronateam og kommuneoverlegen, og det arbeidet de gjør for å kartlegge smittesituasjonen i Moss. Etter utbruddene vi har hatt i Moss har de vært på jakt etter alle som kan ha blitt smittet av koronaviruset i Moss. Det er som et stort puslespill. 
 
Smitteoppsporing er helt sentralt i den strategien Norge har for å  hindre spredning av koronaviruset, og det er kommunens oppgave å gjøre denne viktige jobben. Våre medarbeidere som jobber med smitteoppsporing følger opp all informasjon raskt for på den måten i størst mulig grad begrense at viruset sprer seg.  En smittet kan igjen smitte mange, det har vi sett mange eksempler på.
 
Alle kan gjøre feil, og ingen skal føle skam over det. Samtidig er det avgjørende for god smitteoppsporing at vi er åpne og har tillit til hverandre. Det er på den måten vi klarer å demme opp for utbruddet vi står i nå står her i Moss, og som vi kan komme til å stå i også framover.
 
I dag er jeg glad for å at vi ser at vi ikke har ny smitte ved Rosnes omsorgsboliger etter at en beboer og tre ansatte fikk påvist koronasmitte. Det ble gjort tiltak raskt ved omsorgsboligen for å unngå ytterligere smitte, og for å få best mulig oversikt bestemte kommuneoverlegen bestemte tidligere i uken at alle ansatte og alle beboere skulle testes for korona. Kommuneoverlegen skal få  si mer om det nå.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus:

Vi har fått svar på alle prøvene vi ventet på i går og det er påvist to nye smittetilfeller. Det er tatt  105 prøver det siste døgnet. 
 
Situasjonen på Rosnes omsorgsboliger 

Alle ansatte og beboere som har vært på samme avdeling til de smittede er testet to ganger. Begge tester var negative.

I tillegg har alle beboere, med unntak av en, samt alle ansatte ved andre avdelinger fått svar på første test der alle er negative. Vi venter da på svar fra test to på denne gruppen ansatte og beboere. Det utgjør 20 ansatte og 14 beboere. 
 
Prøvesvarene vi har mottatt så langt viser at vi er på rett vei og at vi har greid å reagere raskt  da smitte ble påvist ved omsorgsboligene, men vi følger nøye med. 

Smittesituasjonen for øvrig 

De to som har fått påvist smitte siste døgn er kjente nærkontakter til klyngen av smitte som har fellesnevner i et privat selskap. Jeg vil også gjenta at det ikke er slik at smitten oppsto i dette selskapet, men at selskapet er et viktig utgangspunkt for videre smitteoppsporing. 
 
Totalt er 18 smittetilfeller i Moss (per. 30. juli 2020) en del av denne klyngen. Informasjonen vi nå har fått viser at fire positive smittetilfeller deltok i selskapet 19.juli. 

Så langt er det ikke avdekket ytterligere smitte i Moss blant deltakerne i dette selskapet eller blant deltakerne i de andre selskapene som var en del av en bryllupsfeiring .
 
Som kjent samarbeider vi med flere kommuner og Folkehelseinstituttet i smitteoppsporingen knyttet til dette utbruddet. Vi har nå også fått informasjon om at ytterligere tre kommuner er berørt; Asker, Vestby og Lillestrøm. Vi har vært i dialog med disse kommunene. Per i dag har vi kun informasjon om ett positivt prøveresultat blant festdeltakere fra de andre berørte kommunene. Dvs. at det totalt for kommunene er 19 smittetilfeller knyttet til dette utbruddet. 
 
Det at alle nye smittede tilhører samme "smitteklynge" viser at spredningen har skjedd innenfor en begrenset omgangskrets. For at vi skal greie å stanse dette utbruddet er vi helt avhengig av å spore opp alle som kan ha vært eksponert for smitte. Som det har kommet fram i ulike medier har vi fortsatt ikke fullstendig oversikt over alle nærkontakter, men alle kommunen som er berørt jobber aktivt med å få oversikten. Vi har i dette arbeidet også fått informasjon om at det skal være avholdt et fjerde selskap. 

Koronatesting

Vi har hatt stor pågang for testing. For å sikre at innbyggerne blir raskt testet har vi nå inngått et samarbeid med sykehuset Østfold som vil bistå i testingen av våre ansatte. Som kjent skal alle innen helse testes etter utenlandsreise (også til grønne land) og vi forventer derfor en økning i antall ansatte som skal testes når ferien nå går mot slutten. Da er det viktig at koronatelefonen  blir forbeholdt innbyggere som ikke er ansatt i kommunen.