Moss kommune

Pressebrief 27. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon om det som ble gjennomgått i pressebriefen 27. mars kl. 13.00.

Ordfører Hanne Tollerud:

I går kveld fikk jeg den triste beskjeden om at en beboer ved Orkerød sykehjem døde som følge av koronasmitte.

Vedkommende døde på Peer Gynt Helsehus 26. mars, og hun fikk påvist koronasmitte samme dag som hun døde.

Vi er blitt vant til å daglig forholde oss til tall og oppdateringer på antall smittede - i Moss, i Norge, i Europa og i verden, tall på prøver som blir tatt, antallet negative prøver, antallet som er innlagt på sykehus osv.

I dag er det ekstra viktig å huske på at bak alle disse tallene er det enkeltmennesker med familier og pårørende.  Nå er en kvinne i 80-årene Moss gått bort som følge av koronasmitte, og det dessverre slik at vi nå må registrere det første dødsfallet også i Moss. Mine tanker er hos de etterlatte og de nærmeste - dere skal vite at vi har den dypeste medfølelse.

Dette er også en påminnelse om hvor alvorlig situasjonen er, og innbyggere i Moss skal vite at vi tar de bekymringene dere har på største alvor. Det er samtidig en påminnelse om hvor nødvendig det er at alle følger rådene fra helsemyndighetene:

 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Hvis du er en av dem som er på jobb, og ikke sitter på hjemmekontor gjelder følgende: Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
 • I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Selv vasker jeg hendene med en gang når jeg kommer hjem, og før jeg spiser eller drikker. Hånd- og hostehygienen er kjempeviktig!

Du - og vi sammen - må gjøre den innsatsen som kreves for å begrense smitten - og den innsatsen gjør du for familien din, for naboene dine, for vennene dine, for kollegene dine og for de risikoutsatte gruppene - for hele mossesamfunnet. Vi går inn i en helg hvor det meldt om sol og fint vær - da er det ekstra viktig å følge de rådene som gjelder når vi oppholder oss utendørs. Oppsøk nye turområder som  kanskje ikke så mange velger.

Kommuneoverlegen skal si litt mer om både dødsfallet og status i for smitte i Moss.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus:

Det er veldig trist at vi også i Moss har fått ett dødsfall hos en person med påvist korona. Jeg vil først og fremst kondolere til de pårørende.

Den avdøde var en dame i 80-årene som ble utskrevet fra Sykehuset Østfold 19.mars og samme dag overflyttet til avdeling fire på Orkerød sykehjem. Hun hadde tatt koronaprøve på sykehuset i perioden 16. - 19. mars, før hun ble overflyttet til Orkerød sykehjem. Ettersom denne koronaprøven var negativ, ble det ikke iverksatt ekstra smittetiltak på Orkerød. Natt til 25.mars ble hennes tilstand forverret og hun ble sendt med ambulanse til legevakt. Hun hadde da symptomer som var forenlig med luftveisinfeksjon, og det ble derfor tatt en koronaprøve. Pasienten ble deretter innlagt ved Peer Gynt Helsehus, hvor hun døde neste dag, altså i går.

Vi kan ikke si noe helt sikkert om smittekilden til den avdøde. Det kan være at den første testen på sykehuset ble tatt for tidlig. Det kan være at den første testen var falskt negativ, men det kan også bety at vedkommende har blitt smittet av korona under oppholdet på Orkerød.

Vi er nå i en situasjon hvor det er flere tilfeller av smitte ved Orkerød sykehjem. Foreløpig har det blitt bekreftet at to ansatte har smitte i tillegg til den avdøde. Vi kjenner til at det ikke har vært kontakt mellom vedkommende som er død og de to ansatte som er bekreftet smittet.

Situasjonen påvirker selvfølgelig hele sykehjemmet da smitten ikke er isolert til en avdeling, men på tre forskjellige avdelinger. Vi kartlegger nærkontakter og mulig smittede blant ansatte og beboere dette fortløpende. Men vi må også erkjenne at dette er en vanskelig situasjon gitt at Orkerød jo er et sykehjem for personer med demens eller annen kognitiv svikt  og vi vet jo at denne gruppen har en større mobilitet enn andre pasientgrupper.

Status smitte

 • Status smittede i Moss 27.mars kl. 13.00: 36
 • Totalt antall prøver til i dag klokken 13.00 er 536
 • Per i dag  positive prøver: 36
 • Antall nye positive siste døgn er syv
 • Av de 36 positive prøvene er det nå 18 kvinner og 18 menn
 • Antall friskmeldte, men fortsatt i isolasjon, er tre
 • Gjennomsnittsalder på de positive er 49 år, det er kun ett barn under 18 år som har påvist smitte.
 • Vi har i dag informasjon om 3 sykehusinnleggelser, men understreker igjen at det er usikkerhet knyttet til dette tallet.
 • Antallet prøver tatt siste døgn som vi venter svar på er 24, I tillegg venter vi svar på 36 prøver som er tatt tidligere. Det totale antallet blir da 60.
 • En av de nye smittetilfellene er det en person som er ansatt i Moss kommune, men ikke som helsepersonell.

---

Ordfører Hanne Tollerud:

Selv i en så krevende situasjon må vi tenke framover. Koronakrisen har rammet det lokale næringslivet hardt. Statlige myndigheter har gått inn med betydelige ressurser til bransjer og enkeltbedrifter, og sist uke la Viken fylkeskommune fram «Vikenpakka» - tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv i Viken. Moss kommune vil bidra med det vi rår over av virkemidler for å sikre næringsliv og arbeidsplasser gjennom krisen på kort og lengre sikt. Dette er første del av flere tiltak som vurderes. Dette gjøres i dialog med næringslivet i Moss.

Senere i dag skal vi har formannskapsmøte hvor vi tar stilling til fem umiddelbare tiltak.