Moss kommune

Pressebrief 25. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon om det som ble gjennomgått i pressebriefen 25. mars kl. 13.00.

Vi jobber nå med å utarbeide lokale modeller for hvordan Folkehelseinstituttets ulike scenarier vil kunne slå ut i Moss. Det er selvfølgelig en del usikkerhet rundt de lokale modellene vi jobber med, akkurat som det er for de nasjonale scenariene. Det arbeidet som nå gjøres skal da brukes i vår planlegging, både tidsmessig og ressursmessig, for vårt lokale koronaarbeid. Vi vil forsøke å vise noen av de lokale scenariene på pressebrief førstkommende fredag. 
 

Status i Moss

  • Totalt antall prøver til i dag klokken 07.00 er 452
  • Per i dag 25 positive prøver.
  • Antall nye positive siste døgn er fem
  • Av de 25 positive prøvene er det nå 12 kvinner og 13 menn
  • Av de 25 positive prøvene har 12 vært i nærkontakt med en som er smittet, syv har vært på reise og seks har ukjent smittekilde.
  • Antall friskmeldte, men fortsatt i isolasjon, er to
  • Når det gjelder antall innlagt på sykehus har vi ikke informasjon om endret status fra i går - som var to. Men som det ble understreket av kommuneoverlegen er det usikkerhet knyttet til dette tallet. 
  • Når det gjelder aldersspredning så er det ikke en endring her fra status gitt i går 

Foreløpig har vi ikke informasjon om at det har blitt foretatt testing av barn fra skoleklassene som ble definert som nærkontakter i forbindelse med en smittet ansatt ved Nøkkeland skole. 

Foreløpig har det ikke blitt påvist ytterligere smitte ved Orkerød sykehjem. Testresultatene på de to andre ansatte som vi viste til i går er ikke klare. 

Testkapasitet

Vi har ikke noe nytt om status knyttet til testkapasitet.  

Rådmann Hans Reidar Ness: 

For snart to uker siden ble de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid innført  - i håp om å stanse smitten. I går bestemte regjeringen at tiltakene fortsetter fram til 13. april. Det betyr at den store dugnaden vi alle nå bidrar til for å begrense smitten, den fortsetter. Vi må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller i albuekroken

Det betyr at dette fortsetter å prege hverdagen vår gjennom at skoler og barnehager er stengt, svømmehaller og bibliotekene er stengt, konserter og kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. De strenge reglene for serveringssteder opprettholdes, og  forbudet mot å oppholde seg på hytte- og fritidseiendom opprettholdes.

Les mer på regjeringen.no
 
Det er mye debatt om hytteforbudet, og folk henvender seg også til oss. Jeg understreker at det klare rådet er nå at vi alle skal begrense fritidsreiser i størst mulig grad og være mest mulig hjemme. Å overnatte på hytta er forbudt. Det har også kommet en del spørsmål knyttet til campingplasser. Selv om det ikke er et eksplisitt forbud med overnatting i campingvogner så er jo intensjonen med hytteforbudet å minske pressset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp, unngå fritidsreiser og å holde seg mest mulig hjemme. Jeg kan vanskelig se at det å dra på campingplass er forenlig med dette. 
 
 Vi forstår at folk gjerne vil på hytta, og noen forsøker også å melde permanent adresseendring til kommunen hvor de har hytte. Hele formålet med hytteforbudet regjeringen innførte 19.mars er å ikke belaste helsetjenesten i den enkelte kommunen ekstra. Vi ber om at folk respekterer det og overholder forbudet som er innført. 

Hjelpetelefon for barn, unge og familier

Situasjonen vi står i rammer ulikt og noen kan oppleve mer uro enn andre - det kan være foreldre som synes dette er vanskelig, dere som skal bli foreldre, barn og ungdom. Vi har derfor opprettet en hjelpetelefon hvor våre fagpersoner kan bistå med veilednings- og støttesamtaler til gravide, foreldre, barn og ungdom. 
 
Hjelpetelefonen er åpen alle hverdager fra klokka ni til klokka to og har følgende telefonnummer:
488 850 10 
488 849 50
 
De nås også på epost futt@moss.kommune.no. Og vi legger ut informasjon om dette på våre nettsider.

Krisesenter 

Moss, Råde og Våler kommune jobber nå også sammen for å rigge et telefontilbud som tilbyr uforpliktende telefonveiledning til voksne som opplever vold. Det er krisesenteret og kommunenes TryggEst-koordinator som skal stå for dette. Vi legger ut informasjon om telefonnummer og tider på nettsiden til Moss kommune så fort dette er igangsatt.