Moss kommune

Pressebrief 24. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon om det som ble gjennomgått i pressebriefen 24. mars kl. 13.00.

Ordfører Hanne Tollerud

Regjeringen har varslet at de vil orientere om det videre arbeidet med håndteringen av koronautbruddet i dag kl. 16.00. Det følger vi selvsagt nøye. Vi vurderer fortløpende hvilke lokale tiltak vi skal gjøre utover det som blir bestemt nasjonalt. Tiltak bør ikke nødvendigvis være forbud. Jeg vil derfor benytte anledningen til å si at selv om det i dag ikke er forbud mot besøk på våre omsorgsboliger oppfordrer vi alle til å være bevisst den smitterisikoen vi utsetter hverandre for også her. I omsorgsboligene bor det mange som er eldre og syke og de trenger ekstra beskyttelse mot smitte. Det samme gjelder det helsepersonellet som jobber der og som vi alle er helt avhengig av i tiden som kommer. 
 
Nå er det viktigere enn noen gang å ha hyppig telefon kontakt med hverandre. Det gjelder venner og familie. Det er også mulig å gå inn på kommunens hjemmesider (se under Koronavirus/Siste Nytt) og registrere seg slik at frivillige kan bistå - enten som telefonvenn, handle varer, enkle oppgaver det kan være nyttig å få hjelp til. Hvis du synes det er vanskelig med slike skjemaer og PC, kan du ringe Kommunetorget på tlf 69 24 80 00. De holder åpent 08:30-19:00 på hverdager og 10:00-19:00 på lørdager.
 
Jeg har sett at værmeldingen framover viser et fint vårvær. Og jeg vet at vi alle da har lyst til å trekke ut i gatene, parker, friluftsområder for å være sammen. Jeg ber dere tenke avstand og risiko for smitte. Som helseministeren sa vi må være forberedt på at denne våren vil bli annerledes.  I Moss har vi heldigvis mange flotte turområder - Alby er favorittstedet til mange av oss - men vi behøver ikke være der samtidig alle sammen. Prøv heller å oppdage nye steder i denne perioden. På nettsidene til DNT ligger det kart over mange flotte turalternativer i vårt område. 
 
 Vi har nå fått bekreftet koronasmitte hos en ansatt ved et av våre sykehjem, Orkerød sykehjem. Dette er et scenario vi har vært forberedt på , og jeg kan forsikre om at dette følges opp både overfor den som er smittet, pasienter, pårørende og de ansatte på Orkerød sykehjem. Kommuneoverlegen skal si mer om det.

Status i Moss

  • Totalt antall prøver fram til i dag klokken 07.00 er 406
  • Per i dag 20 positive prøver dvs. at 95,1 prosent er negative og 4,9 prosent av prøvene er positive. 
  • Antall nye positive siste døgn er fire
  • Av de 20 positive prøvene er det åtte kvinner og 12 menn
  • Av de 20 positive prøvene har åtte vært i nærkontakt med en som er smittet, seks har vært på reise og seks har ukjent smittekilde.
  • Antall friskmeldte, men fortsatt i isolasjon, er to
  • Antall innlagt på sykehus er to
  • Det er nå også barn blant de som har fått påvist smitte, mens flertallet er spredt mellom tidlig 20-årene og tidlig 70-årene 
  • Antallet prøver tatt siste døgn som vi venter svar på er 20. I tillegg venter vi svar på fem prøver som er tatt tidligere. 

 Korona-koordinatorene våre følger jevnlig opp alle de smittede. Nærkontakter blir kontaktet og får informasjon, men blir ikke lenger fulgt opp. Alle som har tatt prøve får beskjed om resultat av prøven av koronakoordinatorene. 
 
Foreløpig har vi ikke informasjon om at det har blitt foretatt testing av barn fra skoleklassene som ble definert som nærkontakter i forbindelse med en smittet ansatt ved Nøkkeland skole. 

Testkapasitet

Vi har nå kapasitet til å teste alle de prioriterte gruppene og har fra i dag også igangsatt testing av eget helsepersonell som har hatt lettere luftveisinfeksjon i mer enn to dager. For å ivareta testing av eget helsepersonell har koronalegevakten blitt oppbemannet med tre personer. Det er opprettet en egen koronatelefon for testing av denne gruppen. 
 
Det er fortsatt stor pågang på koronalegevakten, men vi ser at det er færre av de som tar kontakt for generell informasjon og flere som tar kontakt fordi de trenger legetilsyn. Det er også denne gruppen koronalegevakten er ment for. 

Orkerød sykehjem

Vi kan bekrefte at blant en av de fire nye smittede er det en ansatt ved Orkerød sykehjem. Personen det gjelder er fast ansatt ved sykehjemmet, og er nå isolert i eget hjem.  Alle ansatte og pårørende er orientert.
 
Når en ansatt ved et av våre sykehjem, som her, får påvist smitte, tar vårt korona-team kontakt med den som er smittet samt virksomhetsleder for å starte kartlegging av nærkontakter. Denne kartleggingen gir oss oversikt over de som har hatt kontakt med den som er smittet. I tillegg kartlegges kontakter utenfor arbeidsplassen. 
 
Vedkommende var sist på jobb natt til 20. mars. Vedkommende har hatt kontakt med seks pasienter og 14 ansatte på Orkerød sykehjem. Nærkontaktene til den som er smittet skal være i 14 dagers karantene. 
 
De som kan være utsatt for smitte, skal testes for koronasmitte hvis de utvikler koronasymptomer. To av de ansatte ved Orkerød som er i karantene har symptomer, og vil bli testet. 
 
Pasienter, pårørende og ansatte skal være spesielt oppmerksomme hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, tungpust eller sår hals) og skal i så fall kontakte kommunens koronatelefon: 404 04 919
 

Pressebrief om koronasituasjonen i Moss. Ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus orienterte pressen