Moss kommune

Informasjon fra pressebrief 23. januar - nye tiltak

Ordfører Hanne Tollerud

Ordfører Hanne Tollerud - Klikk for stort bildeOrdføer Hanne Tollerud Mange av dere har nok fått med dere at helseministeren har innført de strengeste tiltakene siden 12.mars for kommunene rundt Nordre Follo, inkludert Moss kommune. Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til kommunene og innført felles tiltak og regler for de ti kommunene som er: 

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. 

Felles regler gjør oss sterkere i kampen for å kunne begrense og aller helst stanse videre spredning av den engelske virusvarianten. 

Dette er svært krevende og en veldig alvorlig situasjon, og det er tungt for meg som ordfører  å formidle en nedstengning av samfunnet. Men det er det som må til - vi må spille på lag med hverandre og de andre berørte kommunene for å unngå at vi får tilstander som  blant annet i Storbritannia og i Danmark. 

For å unngå å havne i en slik situasjon må vi velge den strengeste fortolkningen av reglene - det betyr i praksis at om du er i tvil om hva du skal gjøre skal du la være.  Vi må være strenge denne uka.

Driver du butikk eller annen virksomhet og er uenig med Moss kommunes fortolkning av den nasjonale forskriften må du ta det videre gjennom sentrale organisasjoner som da må be departementet om en avklaring.

Fram til 31. januar må vi brette opp ermene, stå sammen og gjøre det krafttaket som trengs. Vi ber om at alle bidrar. Jeg vet det er mange som har spørsmål, og det forstår jeg godt. 

Nå er vi der at vi skal unngå  besøk.
Butikker, med unntak av matbutikker - vi vet hva som menes med matbutikker -, apotek og bensinstasjoner, skal være stengt og skoler og barnehager skal på rødt nivå. Dessverre blir det ikke fritidsaktiviteter for barn og unge - denne uka heller. 

Vi jobber på spreng med å informere, svare ut så godt vi kan og forberede skoler og barnehage på overgang til rødt nivå.
Både statsråd Bent Høie og nasjonale helsemyndigheter har vært tydelige på at det kan bli justeringer underveis. Reglene har kommet på plass i rekordfart og vi ber om tålmodighet for at vi ikke har alle detaljene - jeg minner da igjen  - er du i tvil om det du skal gjøre er innafor reglene - så la være å gjør det!!

Det er inngripende tiltak, men hvis alle bidrar nå så holder det kanskje med en uke. 


Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar:

Risikogrupper bør leve mer skjermet
Regjeringen anbefaler at personer i ti kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.
 
Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Grunnskolen og barnehagene i Moss vil være stengt mandag, tirsdag og onsdag. For skoleelevene vil det bli digital undervisning. Barn av foresatte i samfunnskritisk funksjon vil få tilbud om barnepass/fysisk skole. Begge foresatte,  må være i denne kategorien såframt ikke du er eneforsørger, for å få barnepass/fysisk skole.  Barn med særskilte behov vil også få et fysisk skoletilbud hver dag. Hvem dette gjelder avklares individuelt med den enkelte skole/barnehage.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt. 
 • Moss kommune følger anbefalingen om å teste personer på dag 7-10 i smittekarantenetiden, og  husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene skal også i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Dette vil vårt smittesporingsteam gi beskjed om til dem det gjelder

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne. 
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  - Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  - Treningssentre
  - Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  - Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  - Biblioteker
  - Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  - Museer
  - Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  - Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Regler som gjelder i Moss fram til 31. januar

Kommunedirektør Hans Reidar Ness

Det har unektelig vært et spesielt siste døgn siden i går. Kriseledelsen har jobbet i hele går  og vil fortsette gjennom helgen. 

Det er masse spørsmål som har begynt å komme inn til oss. Det vil fortsatt være behov for avklaringer framover. Dette er en nasjonal forskrift for kommunene i regionen. Vi er avhengig av å jobbe så likt som mulig og at avklaringer knyttet til forskriften gjøres av nasjonale helsemyndigheter. 

Kommunetorget åpner telefonene - 1230-1600 tlf. 69 24 80 00

Vi har i dag gitt beskjed om at Helsepersonell i Moss kommune fra Nordre Follo som hovedregel ikke skal på jobb. Det vil likevel være enkelte ansatte bosatt i Nordre Follo som er kritiske for helsetjenestene i Moss kommune som skal møte på jobb. Hvorvidt den ansatte er kritisk for helsetjenestene vil vurderes fortløpende av ledelsen.
 
Det jobbes også med å finne løsninger for å best mulig beskytte ansatte i risikogruppen. Vi har ikke oversikt over dette i dag

Så litt til skoler og barnehager 
Regjeringen har som nevnt besluttet at barnehagene/grunnskolen i Moss kommune skal på rødt smittevernnivå fra mandag 25.januar til og med 31.januar. Det er åpnet for å sikre tilstrekkelig smittevern og forberede for rødt nivå at skolene/barnehagen kan ha hjemmeskole/være stengt mandag til og med onsdag. 

Dere vil få nærmere beskjed i løpet av helgen om hvordan dette vil bli gjennomført og hvordan nødvendig utstyr kan hentes på den enkelte skole.

Barn av foresatte i samfunnskritisk funksjon vil få tilbud om barnepass/fysisk skole. Dersom barnet bor sammen med begge foresatte, må begge foresatte arbeide innenfor en kritisk viktig samfunnsfunksjon for at barnet skal få et tilbud i barnehage og barneskole. Dersom barnet bor sammen med én foresatt, er det tilstrekkelig at denne foresatte arbeider innenfor en kritisk viktig samfunnsfunksjon for at barnet skal få et tilbud i barnehage og barneskole.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus

Moss kommune er rammet av ny virusvariant fra Storbritannia, fordi utbruddet i Nordre Follo har forgrening til Moss. Vi mistenker at to smittede i Moss kan ha denne nye varianten. Vi har bedt om grundige analyser av disse to prøvene, men det vil ta tid å få svar. Jeg har i dag fått informasjon om en annen mulig smittevei fra Nordre Follo til Moss, men dette er ikke bekreftet. Selv om varianten ikke er påvist i Moss ennå, må vi ta høyde for at det er tilfellet. FHI, Helsedirektoratet og Regjeringen har derfor inkludert Moss kommune i de ti kommunene som nå innfører de strenge tiltakene. Situasjonen er uavklart, og vårt smittesporingsteam gjennomgår nå alle de siste 14 dagers smittetilfeller i Moss for å se om noen flere kan ha forbindelse til Nordre Follo.

Jeg vil understreke at en til en helsetjenester ikke er stengt. Jeg oppfordrer innbyggerne til å kontakte fastlege på telefon/video når de har behov for legetime. Det er viktig at innbyggerne oppsøker helsehjelp når det er nødvendig. Innbyggerne kan henvises til legekontorenes hjemmesider for praktisk gjennomføring.

Av hensyn til dem som har høyest risiko for alvorlig forløp av koronavirus, har jeg i dag besluttet besøksforbud ved sykehjemmene våre. Forbudet vil vare like lenge som de strenge tiltakene, dvs. ut januar. Unntak: kritisk syke og beboere i livets siste fase. Jeg oppfordrer til å ikke besøke beboere i kommunens omsorgsboliger, som ofte er like sårbare for koronavirus som beboerne ved sykehjem er.

 

Regler som gjelder i Moss fram til 31. januar