Moss kommune

Siste døgn er det er påvist seks nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. En av de smittede er under 18 år. Smittekilden er kjente nærkontakter for fire av smittetilfellene og for to av smittetilfellene er smittekilden foreløpig ukjent.
 
Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 907. Etter en gjennomgang av smittetallene er det totalet antallet smittede oppjustert med to. Det er seks nye smittetilfeller siste døgn.