Bystyret

 

Bystyret er kommunens øverste organ og vedtar alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Hvilke partier er representert i bystyret?
Bystyret  består av 39 representanter med denne sammensetningen for perioden 2015–2019:

Parti Antall representanter
Høyre 11
Fremskrittspartiet 3
Venstre 2
Miljøpartiet De Grønne 2
Kristelig Folkeparti 1
Arbeiderpartiet 16
Rødt 2
Sosialistisk Venstreparti 1
Uavhengig repr. 1

Bystyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Utvalgsmøtene foregår for åpne dører såfremt ikke annet er bestemt. Man kan også følge bystyrets møter via Moss kommunes bystyre-tv. Her kan man også se tidligere avholdte møter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00