Søknader til Moss kommunale pensjonskasse

Søknadsskjema vedrørende pensjon og lån fås ved henvendelse til pensjonskassen eller kan hentes opp her.

 

Klikk for stort bilde

Alderspensjon:

Søknad om alderspensjon (PDF, 130 kB)

Søknad om alderspensjon - oppsatte (PDF, 132 kB)


 

AFP:

 

Etterlattepensjon:
 

 

Uførepensjon:

Ved søknad om uførepensjon/midlertidig uførepensjon på 50% eller mer skal kun skjemaet nedenfor fylles ut og sendes til MKP.

 
 
Hvis du søker om uførepensjon under 50% skal alle tre skjemaene nedenfor sendes pensjonskassen.
 
 
 
 
De som tidligere har vært medlem av MKP kan ha rett til en oppsatt uførepensjon. Da benyttes skjemaet under for å søke.
 

Behandling av pensjonssøknader omfatter personopplysninger.

Bruk av personopplysninger skal knyttes til konkrete formål. Opplysningene skal ikke benyttes til andre formål med mindre medlemmet har samtykket i slik bruk, eller bruken er lovpålagt.

Behandling av sensitive opplysninger skal kun gjøres etter at medlemmet har samtykket.

 

Ved spørsmål til skjemaene kontakt pensjonskassen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00