AFP- Avtalefestet pensjon

I mars 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om forslag til ny offentlig tjenestepensjon.

Avtalen innebærer bl.a. endring i regelverket for AFP. Det nye regelverket for AFP vil gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Det som her vil bli beskrevet i det følgende er regelverket for årskullene født før 1963.

AFP er en førtidspensjon for de som ønsker å redusere sin stilling eller å gå helt av før fylte 67 år. AFP er en ordning fremforhandlet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og er dermed en tariff-festet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Hvis du trapper ned i stilling eller går helt av kan du fratre med delvis eller hel AFP fra måneden etter fylte 62 år. Du har således mulighet til å gå av med AFP når det ønskes i perioden fra fylte 62 år frem til 67 år.

Det er viktig å være klar over at du ikke kan ta ut AFP fra offentlig pensjonsordning samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden.

 

Vekta i Moss - Klikk for stort bildeVekta i Moss

Spørsmål om AFP

 

Hvis du er usikker på om du har rett til AFP må du ta kontakt med pensjonskassen.

For å få beregnet AFP så kan du logge deg inn på NAV.no via «Min side».  Time kan også bestilles hos pensjonskassen for en gjennomgang av dine pensjonsforhold, hvis du har planer om å gå av med AFP.  

 

Søknadskjema:

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00