Pensjon fra Moss kommunale pensjonskasse

Som medlem i pensjonskassen kan du søke pensjon dersom du slutter i jobben fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du er blitt midlertidig eller varig ufør. Gjennlevende ektefelle, registrert partner og/eller barn etter et medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon. Dersom du fyller kravene kan du også søke om avtalefestet pensjon.

Hvis du tidligere har vært medlem i pensjonskassen og har mer enn 3 års medlemstid har du en såkalt oppsatt pensjonsrett. Da kan du har rett på oppsatt uførepensjon og oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen. Se fanen «oppsatt rett» for mer informasjon om dette.

 

Rådhusparken - Klikk for stort bilde

Få oversikt over din medlemsopptjening og beregne din pensjon

Via Min side kan du få estimert din pensjon fra NAV og fra pensjonskassen. På Min side har du også mulighet å kontrollere din medlemstid i pensjonskassen.

Pensjonskassens kalkulator gir en foreløpig beregning av din pensjon etter dagens satser og regelverk. Noen kombinasjoner lar seg ikke beregne, i så fall kan du eventuelt kontakte oss. Du finner mer informasjon på "min side".

Kalkulatoren i NAV beregner AFP og alderspensjon fra folketrygden. NAV kalkulatoren beregner også alderspensjon fra pensjonskassen hvis du er født før 1954. Er du født etter 1953 vil du kun få beregnet din alderspensjon fra folketrygden. Dette grunnet at det nye regelverket ennå ikke er på plass for offentlig tjenestepensjon.

Utbetaling  og skattekort

MKP benytter Moss kommune for utbetalinger av pensjon. Pensjonen utbetales den 12  i hver måned.

Månedlig utbetalingsslipp sendes til den e-mail adressen du oppgir på søknadskjemaet. Hvis du ikke oppgir e-post adresse vil du få tilsendt utbetalingsslippen via vanlig post.

Endret kontonummer for utbetaling må sendes skriftlig til pensjonskassen.

Det gjøres oppmerksom på at uførepensjon skattes som for lønn. Da benyttes samme skattekort som for lønn.

Ved innvilgelse av AFP, alder og etterlattepensjon må det søkes om nytt skattekort hos Skatteetaten. Hvis det ikke søkes om nytt skattekort i disse tilfellene blir du trukket automatisk 30% på pensjonen.

Du trenger normalt ikke å sende oss skattekort. Skatteopplysninger blir innhentet direkte fra skattemyndighetene.

 

Dine plikter overfor pensjonskassen

Du er pliktig til å melde fra til pensjonskassen om endringer som kan få betydning for din pensjon. Alle meldinger til MKP må gjøres skriftlig.

Adresse endringer kan du imidlertid gjøre via Min side.

 

Hovedtariffavtalen-01-05-2018 til 30-04-2020 (PDF, 935 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00