Pensjon fra Moss kommunale pensjonskasse

Som medlem i pensjonskassen kan du søke pensjon dersom du slutter i jobben fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du er blitt midlertidig eller varig ufør. Gjennlevende ektefelle, registrert partner og/eller barn etter et medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon. Dersom du fyller kravene kan du også søke om avtalefestet pensjon.

 

Rådhusparken - Klikk for stort bilde

Beregn din pensjon

Via Min side kan du nå NAV's pensjonskalkulator.   Du kan også nå kalkulatoren via linken her Pensjonskalkulator (NAV).  På Min side har du også mulighet at kontrollere din medlemstid i pensjonskassen.

NAV's pensjonskalkulator gir en foreløpig beregning av din pensjon etter dagens satser og regelverk. Noen kombinasjoner lar seg ikke beregne,  i så fall kan du eventuelt kontakte oss.

 

Utbetaling  og skattekort

MKP benytter Moss kommune for utbetalinger av pensjon. Pensjonen utbetales den 12  i hver måned.

Melding om utbetaling av pensjon sendes via post. Dersom du ønsker melding om utbetaling elektronisk må du meddele oss dette skriftlig.  Vi har også lagt om våre rutiner slik at du allerede når du søker om pensjon kan gi beskjed om at du ønsker melding om utbetaling til din e-mail.

Endret kontonummer for utbetaling må sendes skriftlig til pensjonskassen.

Du trenger ikke å sende oss skattekort. Skatteopplysninger blir innhentet direkte fra skattemyndighetene.

Hvis du har endrede inntektsforhold må du kontakte skatteetaten i god tid før neste utbetaling.

 

Dine plikter overfor pensjonskassen

Du er pliktig til å melde fra til pensjonskassen om endringer som kan få betydning for din pensjon. Alle meldinger til MKP må gjøres skriftlig.

Adresse endringer kan du imidlertid gjøre via Min side.

 

Her kan du laste ned Hovedtariffavtalen KS. (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00