Medlemskap

Moss kommunale pensjonskasse (MKP) er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Moss kommune, folkevalgte og ansatte i selskap som kommunen har eller har hatt eierandeler i.  Lærere og sykepleiere er medlemmer i Statens pensjonskasse respektive KLP.

 

Stirgata-stener-2014 RED - Klikk for stort bilde

Ditt medlemskap hos oss betyr at du er med i din arbeidsgivers pensjonsordning.

Arbeidsgivere tilknyttet MKP er:
· Moss Kommune, herunder :
· Moss Drift og Anlegg KF               
· MK Eiendomselskap
· Moss Havn KF
· MOVAR IKS
· Kirkelig fellesråd
· Krisesenteret i Moss IKS
· Moss kommunale pensjonskasse


Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen.

Medlemskapet  er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du har både rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du er ansatt. Men vi har noen unntak. Tiltakstilsatte og lærlinger blir ikke innmeldt i pensjonskasse.

Et tilleggsvilkår for å bli medlem av pensjonskassen er at man må ha minst 3 år igjen til stillingens aldersgrense ved innmelding. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen.

Det er arbeidsgiver som innbetaler mesteparten av medlemmenes premie. Medlemmet blir trukket 2% i lønn som medlemspremie.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter, hvilket betyr at du i tillegg til å opptjene til alderspensjon vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon på grunn av sykdom. I tillegg vil dine etterlatte kunne ha rett til etterlattepensjon.

Ny ordning for folkevalgte gjelder etter 01.01.2014.

Medlemstid

Full medlemstid i ordningen er  normalt 30 år. Har du vært medlem lenger enn 30 år teller likevel bare 30 år. Har du medlemstid som er lavere enn 30 år blir pensjonen avkortet i forhold til hvor mange medlemsår du har. Vær imidlertid klar over at ved en oppsatt pensjonsrett vil full medlemstid kunne variere mellom 30-40 år.

Personvern

Moss kommunale pensjonskasse følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter

Hva er formålet med behandling av personopplysninger?

Vi innhenter personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre pensjonsavtalen som din arbeidsgiver har tegnet for deg i Moss kommunale pensjonskasse.

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Du kan kreve at vi korrigerer personopplysninger som er feil.

Opplysninger skal slettes når de ikke er lenger nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen.

Hvilke personopplysninger innhentes og fra hvem?

Fra din arbeidsgiver innhenter vi opplysning om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse.

Fra NAV innhenter vi folketrygdopplysninger for å samordne tjenestepensjonen din i MKP med Folketrygden.

Fra andre pensjonsleverandører, innhenter vi opplysninger om pensjonsrettigheter som du har opptjent hos disse, for å medregne all medlemstid.

Fra din fastlege, sykehus mv. innhenter vi helseopplysninger etter skriftlig samtykke fra deg.

Fra Folkeregisteret innhenter vi adresseopplysninger og opplysninger om gjenlevende ektefelle.

Fra skatteetaten innhenter vi ligningsopplysninger i forbindelse med etteroppgjør for uførepensjon.

Ved søknad om lån innhentes opplysninger om navn, adresse, lønn og kredittopplysninger. Vi trenger disse opplysninger for å kunne vurdere om vilkår for å tilstå lån er oppfylt.

Hvem kan dine personopplysningene utleveres til?

MKP overfører personopplysninger til andre offentlige tjenestepensjonsordninger som du har medlemskap i. Vi overfører også personopplysninger til Nav og til ulike underleverandører til pensjonskassen (eksempelvis lønningskontor og aktuar).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00