Medlemskap

Moss kommunale pensjonskasse (MKP) er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Moss kommune, folkevalgte og ansatte i selskap som kommunen har eller har hatt eierandeler i.  Lærere og sykepleiere er medlemmer i statenspensjonskasse respektive KLP.

 

Stirgata-stener-2014 RED - Klikk for stort bilde

Ditt medlemskap hos oss betyr at du er med i din arbeidsgivers pensjonsordning.

Arbeidsgivere tilknyttet MKP er:
· Moss Kommune, herunder :
· Moss Drift og Anlegg KF               
· MK Eiendomselskap
· Moss Havn KF
· MOVAR IKS
· Kirkelig fellesråd
· Krisesenteret i Moss IKS
· Moss kommunale pensjonskasse


Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen.

Medlemskapet  er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du har både rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du er ansatt. Men vi har noen unntak. Tiltakstilsatte og lærlinger blir ikke innmeldt i pensjonskasse.

Et tilleggsvilkår for å bli medlem av pensjonskassen er at man må ha minst 3 år igjen til stillingens aldersgrense ved innmelding. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen.

Det er arbeidsgiver som innbetaler mesteparten av medlemmenes premie. Medlemmet blir trukket 2% i lønn som medlemspremie.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter, hvilket betyr at du i tillegg til å opptjene til alderspensjon vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon på grunn av sykdom. I tillegg vil dine etterlatte kunne ha rett til etterlattepensjon.

Ny ordning for folkevalgte gjelder etter 01.01.2014.

Medlemstid

Full medlemstid i ordningen er  normalt 30 år. Har du vært medlem lenger enn 30 år teller likevel bare 30 år. Har du medlemstid som er lavere enn 30 år blir pensjonen avkortet i forhold til hvor mange medlemsår du har. Vær imidlertid klar over at ved en oppsatt pensjons rett vil full medlemstid kunne variere mellom 30-40 år.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00