Ofte stilte spørsmål

til pensjonskassen

Har jeg samme pensjonsrettigheter i Moss kommunale pensjonskasse (MKP) som i andre kommunale pensjonsordninger?

Ja. MKP er omfattet av det samme regelverket som andre kommunale ordninger og følger hovedtariffavtalen for kommunal sektor og samordningsloven. Du får samme ytelser som i andre ordninger (AFP, alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon).

Når blir jeg medlem av Moss kommunale pensjonskasse?

Du meldes inn fra det tidspunkt du mottar lønn fra Moss kommune, Movar IKS, Krisesenteret, Kirkelig fellesråd eller Moss havn. Dette gjelder uansett stillingsstørrelse.

Sykepleiere, helsesøstre og lærere hører ikke inn under MKP.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av min alderspensjon?

Hvis du jobber i privat sektor kan du tjene så mye du vil.

Hvis du jobber i offentlig sektor skal pensjonen avkortes.  Imidlertid kan du gjøre avtale om pensjonistavlønning med din arbeidsgiver og da skal ikke pensjonen avkortes uansett hvor mye du jobber.

Pensjonistavlønning innebærer at du mottar en fast timelønn ( 196 kr pr. time) og tillegg utbetales etter ordinære satser.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av AFP?

Fra 62 til fylte 65 år kan du tjene 15 000 kroner pr. år hvis du har en 100% AFP. Tjener du mer blir din AFP avkortet.

 

Fra fylte 65 år er det ulikt regelverk utfra hvilken type AFP du mottar. Du må vite hvilken av disse to typene AFP du har:

  • Tjenestepensjonsberegnet
  • Beregnet etter reglene i folketrygden

 Kontakte pensjonskassen hvis du er usikker på dette.

Har du en 100% tjenestepensjonsberegnet AFP kan du:

  • i privat sektor tjene så mye du vil
  • i offentlig sektor kan du tjene så mye du vil hvis du går på pensjonistavlønning, ellers blir din AFP avkortet.

Har du en 100% folketrygdberegnet AFP gjelder regelen om 15 000 kroner pr. år. Tjener du mer enn dette blir din AFP avkortet.

Du må alltid melde fra til pensjonskassen ved endrede inntektsforhold.

 

 

Hva er pensjonistavlønning?

 

Moss kommune innførte høsten 2013 en ordning med pensjonistavlønning for alderspensjonister. Pr i dag utgjør den faste timelønnen kr 191 pr time. Tillegg utbetales på vanlig måte.

Hvis du går inn på denne avtalen med arbeidsgiver kan du tjene så mye du vil uten avkortning av din alderspensjon.

Hvis du mottar en tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år, har du også mulighet til å inngå avtale om pensjonistavlønning.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Rådhuset, Kirkegaten 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00