Tulpaner (2)

Gjennom pensjonskassen tilbys ulike muligheter til lån til egen bolig. Lån til boligformål tilbys både av pensjonskassen, som en del av vår forvaltning, men også gjennom avtale inngått med Storebrand.

Skadeforsikringer tilbys også gjennom avtalen med Storebrand.

Medlemmer av pensjonskassen, pensjonister og personer som har vært medlem, kan alle benytte avtalen med Storebrand, mens pensjonskassens lånetilbud omfatter fast ansatte i Moss kommune og medlemsbedrifter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Rådhuset, Kirkegaten 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00