Velkommen til Moss kommunale pensjonskasse

Moss rådhus - Klikk for stort bildeMoss rådhus På våre nettsider finner du informasjon om pensjonskassen og hva vi tilbyr våre medlemmer. Informasjonen er generell og ikke ment å være uttømmende.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om din pensjon som du ikke finner svar på her.


 

Publisert 21.12.2017
Juletre ved rådhuset 2017 (2)

Pensjonskassen holder stengt 20. og 21.desember grunnet flytting. Ny besøksadresse blir heretter Verftsgata 7. Adresser og telefonnummer er inntil videre uendret.

Vi ønsker alle en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

 

Publisert 29.06.2017
Gågaten -170628-RED

Regjeringen har gjennomført årets trygdeoppgjør etter drøfting med organisasjonene.

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra kr 92 576 til kr 93 634 fra 1. mai 2017. Dette er økning på 1 058 kroner, som svarer til 1,14 prosent.

Du som har uførepensjon eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning i pensjonen på 1,14 prosent.

Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon og AFP fordi det blir trukket 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Du vil få en økning i pensjonen på 0,38 prosent. Dette gjelder også deg som har etterlattepensjon etter fylte 67 år.

Moss kommunale pensjonskasse har foretatt reguleringen på juli utbetalingen. Nytt pensjonsbeløp med etterbetaling vil således komme på juli utbetalingen.

Vi gjør oppmerksom på at de som har minstepensjon fra NAV kan få noe mindre i pensjon fra pensjonskassen etter reguleringen. Dette fordi Moss kommunale pensjonskasse utbetaler en samordnet pensjon som tar hensyn til hva som utbetales i NAV.

Har du spørsmål til reguleringen ta kontakt med pensjonskassen.

Publisert 09.06.2017
Tulpaner (2)

Gjennom pensjonskassen tilbys nå lån til bolig og en rekke skadeforsikringer, gjennom avtale med Storebrand.

Medlemmer av pensjonskassen, pensjonister og personer som har vært medlem hos oss, kan alle benytte tilbudet. Det er verdt å merke seg at du beholder eventuelle avtaler med Storebrand selv om du bytter arbeidsgiver.

Det tilbys 15% rabatt på skadeforsikringer gjennom avtale med Storebrand. Forsikringer tegnes direkte med Storebrand mens pensjonskassen formidler kontakten.

Avtalen med Storebrand omfatter også lån til boligformål innenfor 70% av boligens verdi. Nominell lånerente ligger pr. i dag på 1,99% for lån mellom 2-10 millioner kroner. Det er ulike renter for ulike utlånsbeløp.  

Storebrand har gode nettløsninger og kundeoppfølging. Eventuelle spørsmål rettes direkte til Storebrands kundeservice.

Les mer om tilbudet på Storebrands nettløsning som du finner under "Medlemsfordeler" i menyen over.

 

Publisert 03.05.2017
Krokus i hagen

I menyen over finner du nå Min side, som er tilgjengelig for våre medlemmer. På siden kan du oppdatere dine kontaktopplysninger, som adresse, mail og telefon. Du finner også en oversikt over din medlemstid i pensjonskassen.For å komme inn på Min side må du bruke elektronisk ID.

Via Min side kommer du også inn på NAV’s pensjonskalkulator og kan få en foreløpig beregning av din pensjon etter dagens satser og regelverk. Noen kombinasjoner lar seg ikke beregne, i så fall kan du eventuelt kontakte pensjonskassen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Rådhuset, Kirkegaten 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00