Hvem søker vi?

Kommunen har et stort og variert kompetansebehov. Nedenfor finner du generell informasjon om noen stillingskategorier vi ofte får spørsmål om.

Helse og omsorg
Hvis du har helsefaglig bakgrunn er mulighetene i Moss kommune mange! Over halvparten av alle våre stillingsannonser gjelder stillinger i helse og omsorg.

Vi søker jevnlig etter sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Vi lyser også ut fastlegeavtaler og søker tidvis etter psykolog, helsesøster, miljøterapeut, fysioterapeut mm.

Aktuelle arbeidsplasser for deg med helsefaglig bakgrunn er blant annet Peer Gynt helsehus, Tjenester for funksjonshemmede, Hjemmebaserte tjenester, Forebyggende virksomhet, Orkerød sykehjem og Melløsparken sykehjem.

Stillingsannonsene publiseres fortløpende på vår hjemmesider, gjennom hele året.

Skole og barnehage
Kommunen driver 11 grunnskoler og 11 barnehager.

Lærerstillinger lyses ut i en fellesannonse hver vår. Det vil si at lærere ikke søker seg direkte til enkeltskoler, men rekrutteres til Mosseskolen gjennom et felles opptak. Dersom det oppstår ledige stillinger i løpet av skoleåret, kan det også bli lyst ut enkeltstillinger.

Tospråklige lærere rekrutteres etter samme prosess som lærere, med fellesannonse hver vår.

SFO-stillinger lyses ut ved behov.

Barnehagelærerstillinger lyses ut samlet ved behov, men det lyses også ut enkeltstillinger i løpet av året.

Vikarpool: Vi har egen vikarpool for barnehageassistenter og for lærere. Du finner annonsene på vår nettside for ledige stillinger.

Økonomi, IT og administrasjon
Administrasjonsstillinger lyses ut fortløpende gjennom hele året. Vi har gjennomgående behov for ansatte med relevant høyere utdanning på høgskole/universitet og digital kompetanse.

Lærlinger
Vi lyser ut lærlingstillinger i februar/mars hvert år. Vi har for tiden over 30 lærlinger og er godkjent lærebedrift i fagene Helsearbeider, Barne- og ungdomsarbeider, IKT-Servicefag, Kontor- og administrasjonsfag og Institusjonskokk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45