Kontakttelefoner

Her finner du informasjon om kontakttelefoner og ledere på avdelingene. Trykk på ønsket avdeling for å få mer informasjon.
Om det er informasjon du ikke finner her, ta kontakt på tlf. 69 24 80 00.
Husk også å bytte # med @ i alle epost adressene.
Beredskapstelefoner

Kontaktinfo

Rådmann og ordfører

Rådmann Bente Hedum: 905 27 907
Epost: bente.hedum#moss.kommune.no (bytt # med @).

Ordfører Hanne Tollerud: 943 13 206
Epost: hanne.tollerud#moss.kommune.no (bytt # med @).

Økonomi og administrasjon

Kommunalsjef Are Hammervold Solvang: 908 22 233
Epost: are.hammervold.solvang#moss.kommune.no (bytt # med @).

Barnevern

Kontakttelefon: 69 24 85 44
Leder Anders Reinholdt: 959 47 720  
Epost: anders.reinholdt#moss.kommune.no (bytt # med @).

Drift og anlegg

Kontakttelefon: 958 86 082
Leder Jørn Ivar Stamm: 952 35 444
Epost: jorn.ivar.stamm#moss.kommune.no (bytt # med @).

Helse og sosial

Kommunalsjef Gro Gustavsen: 472 01 285
Epost: gro.gustavsen#moss.kommune.no (bytt # med @).

Helsestasjon

Moss helsestasjon

Kontakttelefon: 69 24 83 20
Leder Kiss Anita Sørensen: 930 50 757
Epost: kiss.anita.sorensen#moss.kommune.no (bytt # med @).

Kambo helsestasjon

Kontakttelefon: 69 27 88 92

Hjemmehjelp

Leder Ingegerd Kleidal: 911 91 724  
Epost: ingegerd.kleivdal#moss.kommune.no (bytt # med @).

Hjemmesykepleie

Nord og sentrum: 69 24 84 45
Nord og sentrum kveld: 960 91 677
Syd: 69 24 84 50
Syd kveld: 960 91 699
Vest: 69 24 84 35
Vest kveld: 960 61 731

IKT og dokumentasjon

Leder Grete Rosenlund: 951 64 466
Epost: grete.rosenlund#moss.kommune.no (bytt # med @).

Seksjonsleder arkiv Mary-Ann Manninen: 488 62 570
Epost: mary-ann.manninen#moss.kommune.no (bytt # med @).

Seksjonsleder IKT Bjarne Blom: 951 49 661
Epost: bjarne.blom#moss.kommune.no (bytt # med @).

Kultur og oppvekst

Kommunalsjef Thomas Meyer: 995 43 610
Epost: thomas.meyer#moss.kommune.no (bytt # med @).

Kulturskolen

Leder Tone Winje: 907 74 767
Epost: tone.winje#moss.kommune.no (bytt # med @).

Kulturtjenesten

Leder Terje Kinn: 977 34 288
Epost: terje.kinn#moss.kommune.no (bytt # med @).

Miljø og renovasjon

Kontakttelefon: 904 75 772
Seksjonsleder Knut Bjørndalen: 959 17 304
Epost: knut.bjorndalen#moss.kommune.no (bytt # med @).

MK Eiendom

Kontakttelefon: 481 87 777
Leder Bengt Olimb: 400 33 284
Epost: bengt.olimb#moss.kommune.no (bytt # med @).

Plan, miljø og teknisk

Kommunalsjef Jens Terkelsen: 950 84 779
Epost: jens.terkelsen#moss.kommune.no (bytt # med @).

Plan og bygg

Kontakttelefon: 952 99 919
Seksjonsleder Anja Fagereng: 402 27 076  
Epost: anja.fagereng#moss.kommune.no (bytt # med @).

Rus og psykiatri

Kontakttelefon rus: 990 86 152
Kontakttelefon psykiatri: 69 24 84 71
Kontakttelefon psykisk helse: 404 36 601
Kontakttelefon rask psykisk helse: 489 97 058

Tjenestekontoret

Kontakttelefon: 488 91 756
Leder Mette Thomson: 977 03 701  
Epost: mette.thomson#moss.kommune.no (bytt # med @).

Vei, vann og avløp

Kontakttelefon: 994 72 949
Seksjonsleder Elisabeth Syversen Mæhlum: 906 47 655  
Epost: elisabeth.syversen.mahlum#moss.kommune.no (bytt # med @).

Fant du det du lette etter?