Se stille bilder av byggeplassen døgnet rundt og les oppdatert prosjektbeskrivelse for nye Hoppern skole med idrettshall.

Her finner du oppdatert informasjon om prosjektet, beskrivelse av tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastninger og oversikt over realiserte tiltak. 

Lurer du på hvordan byggeplassen ser ut akkurat nå? Her finner du stille bilder av byggeplassen døgnet rundt.

Generell beskrivelse av prosjektet

Den nye skolen skal ha en elevkapasitet på 450 elever, fordelt på 3 trinn. Antall ansatte blir ca 50 stk. Bygningen er foreslått med to etasjer, underetasje mot vest, tre etasjer og underetasje mot nord. Prosjektets fasader er generelt prosjektert med en nøktern detaljering og fargebruk, dette for å tilpasse skolen til området den er plassert i.

 Fra hovedinngangen ankommer man skolens vestibyle, med hovedtrapp og heis, der skal skolens kantine og et stort auditorium ligge. Kantinen er dimensjonert for 200 personer med store glassflater mot skolegården mot øst. I kantinen er det prosjektert et kjøkken hvor det kan produseres og tilberedes varme retter og måltider noe som gir en høy tilleggsverdi med tanke på muligheter for utleie. Auditoriet med en scene tilrettelagt for presentasjoner og mindre forestillinger. Auditoriet har sitteplass for 200 personer.

 I fløyen mot nord er de tre trinnarealene lagt til hver sin etasje, slik at planløsningen for hver etasje er identiske i alle etasjer. Alle undervisningsrom er lagt mot nord, slik at de får best mulig naturlig lys, samt lite solbelastning og blending. Skolen ønsker å praktisere en "skofri" skole, det vil si alle elever må benytte elevinngangene og skifte til innesko når de kommer inn. I motsatt ende av bygningen ligger skolens spesialrom som er tenkt til mat og helse, musikk, naturfag og kunst og håndverk.

 Ut mot parkeringsplassen ligger også biblioteket, det skal ha store vinduer mot nord, da det vil gi et godt leselys. Biblioteket kan ha adkomst direkte fra bakkeplan, slik at det er muligheter for å ha åpent også utenom skoletid. Varelevering skal skje direkte fra parkeringsplassen. Innenfor døren er det et lite varemottak for midlertidig oppbevaring av leverte varer. Det er 6 kontorer som er ment til rektor og avdelingsledere, mens resten av arbeidsplassene er kontorer for henholdsvis 4 og 6 personer. Avdelingen inneholder også flere møterom, stillerom, egne kopirom og toaletter.

Idrettshallen er en stor hall på totalt 25 x 45 meter (håndballsone), som kan adskilles i tre mindre haller ved hjelp av en nedfellbar foldevegg. I hallen er det 6 garderober med tilhørende wc og dusj, samt lærergarderober og singlegarderober. Over garderobeanlegget er det prosjektert en tribune med 200 sitteplasser og flere soner tilpasset bevegelseshemmede.

Det er utarbeidet en egen sikkerhetsvurdering av prosjektet. Av anbefalte tiltak vil prosjektet tilrettelegge for teknologi som sikrer at alle på skolen får varsling/informasjon ved en eventuell krisesituasjon.

Forprosjektet er utarbeidet med tradisjonelle løsninger for bærekonstruksjoner (hovedsakelig stål og betong), men bygningens utforming er samtidig utformet slik at den vil kunne tilpasses bærekonstruksjoner av massiv tre.

 For skolebygget foreslås solcellepaneler integrert i takflatene mot syd og øst samt på skråstilte veggflater mot syd utenpå trapperom. Plassering og utforming vil kunne bli en del av det arkitektoniske utrykket. For idrettshallen vil det kunne være aktuelt å benytte seg av hele takflaten med standard paneler som monteres utenpåliggende på takflaten.

 • BREEAM-NOR klasse og score:

Very good 55 poeng +. Regner med å oppnå oppimot 70.

 • Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design:

Solcellepaneler, massivt tre og passiv hus standard.

 • Brutto gulvareal (BRA) – m2:

6918 m2

 • Tomtestørrelse – mål (dekar):

15,794 dekar

 • Område for lagring.

Byggematerialer lagres forsvarlig på avsatte området innenfor bygge gjerdet. Dette området er på ca. 5000 kvm.

 • Areal allment tilgjengelig:

11 626 m2 (uten skolebygg). Se vedlagt utomhusplan.

Skolegården er åpen for allmenheten, ulike aktivitetssoner vises på utomhus tegning.

 • Areal bygd for offentlig bruk:

Kantine/kulturarena netto: 275,9 m2. Idrettshall: 1116,1 m2.

Kantina/kulturarena er tilgjengelig for allmenheten. Idrettshallen kan brukes av lokale idrettslag.

 • Beregnet strømforbruk – kWh/m2

53,0 kWh/m2

 1. Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2

0 kWh/m2. Ikke bruk av olje og gass.

 • Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2

16,7 kWh/m² (10,2 kWh/m² til egenproduksjon og 6,5 kWh/m² til eksport)

 • Beregnet vannforbruk – m3/person/år

0,7 m3/person/år på dagtid.

 

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen

I byggefasen har entreprenøren igangsatt flere tiltak for å redusere miljøbelastningen:

 • Avfallshåndtering: Stort fokus på sortering, med mål om over 90% sorteringsgrad
 • Materialbruk: Fokus på prosjektering og innkjøp som reduserer svinn på byggeplass
 • Framdriftsplanlegging: Framdrift som muliggjør oppvarming av bygg med minimal bruk av fossilt drivstoff
 • Utførelsen: Fokus på støv, støy og vannreduserende tiltak i utførelsen
 • Byggeplass: Organisering av byggeplassen som reduserer negativ påvirkning på arbeidstakere, besøkende og naboer.
 • Kvalitetssikring: Fokus på kvalitetssikring av utførelsen for å redusere feil og nødvendig omgjøring (økt materialbruk)

Realiserte tiltak

Oversikt over konkrete tiltak iverksatt per 25.05.2018:

 • Sorteringsgrad over 90%
 • Massivtre benyttet som bærekonstruksjon
 • Fasadeløsning prosjektert for å redusere svinn
 • Innkjøpt materiale med ECO-product sertifisering
 • Byggeplass organisert i tråd med best-practice. Befart av revisor BREEAM.
 • Alle firmaer forpliktet til å følge krav i BREEAM i kontrakt.
 • Alle som skrives inn på byggeplassen får informasjon om BREEAM og forplikter seg til å følge retningslinjene.
 • Aktiv bruk av BIM for å redusere feil utførelse
 • Digitale KS og HMS-verktøy for å økt kontroll
 • Overvåkning av strøm og vannforbruk
 • Konkrete tiltak i forbindelse med brakkerigg

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Byggherre: MKEiendom
Prosjektleder: Marcela Lie
Marcela.lie#mkeiendom.no
(bruk "@" for "#")
Telefon: 917 42 849

Byggeledelse: WSP Norge AS
Byggeleder bygg: Henrik Manstad
Byggeleder teknisk: Henrik Forsetlund
ITB Koordinator: Ståle Killie COWI AS
BREEAM/AP: Linda Solberg COWI  AS

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold
Prosjektleder: Thomas Nordenhaug
Prosjekteringsgruppeleder: Sveingung  Lagethon Bjørnstad
Anleggsleder: Lars Roger Schau 
Arkitekt: Jansen arkitekter
Arkitekt: Jan-Fredrik Johansen, Kristian Hansen
Landskapsarkitekt : In Situ AS
Landskapsarkitekt
: Åsa Hjorth