Moss drift og anlegg KF

Logoen til Moss drift og anlegg KF - Klikk for stort bilde

Moss Drift og Anlegg KF er et kommunalt foretak som ble etablert i år 2000. Vårt formål er å tilby drift- og vedlikeholdstjenester og nyanlegg innenfor flere fagområder. Vi har kvalifisert personell og teknisk utstyr.

 

 

Tjenester tilbys innen følgende områder:

 
Bygg og vedlikehold:
Vi utfører tjenester innen nybygg, restaurering, rehabilitering og vedlikehold. Engasjementet til denne avdelingen er i det alt vesentlig rettet mot Moss kommunale eiendomsselskap og andre kommunale virksomheter.
Vi har eget snekkerverksted i våre lokaler på Solgaard Skog 17. 
Driftsleder: Knut Vidar Madsen tlf. 950 84 770
 
Idrettsanlegg:
Vi har drift- og vedlikeholdsansvaret på byens kommunale idrettsanlegg. Det gjelder bl.a. Mossehallen, varmtvannsbassenget på Høienhald, Melløs stadion, Bellevue, Refsnes, Reier, Ørejordet, Eika, Åvangen, Kambo.
Søknader og spørsmål vedr utleie/tildeling av treningstider og arrangementer, samt andre henvendelser kan rettes til tlf.: 958 94 989
Driftsleder: Tiril Emma Børresen Tjelflåt tlf. 97775113
 
Renhold:
Vi har en renholdsavdeling med ca. 60 renholdere fordelt på ca. 40 årsverk. Vi har ansvar for renholdet ved alle kommunale skoler og barnehager, samt de fleste kommunale bygg og institusjoner.
Renholdsleder: Line Runhovde Hermansen tlf: 951 49 678
 
Rør, anlegg og vei:
Moss Drift og Anlegg KF - Rør- og anleggsavdelingen består av personell med bred kompetanse innenfor vann og avløp på kommunale og private ledningsanlegg.
  • Vi kan påta oss:
    Større utskiftninger/anleggsarbeid på det kommunale/private ledningsnett. Nyanlegg eller utskiftninger av VA-stikkledninger for private. Service og vedlikehold av VA- pumpestasjoner. Lekkasjesøk med avansert utstyr, registrering av nedgravd ledningsanlegg.

Driftsleder: Beate Andersen tlf. 901 51 656
Prosjektleder: Frank Syversen tlf. 909 53 563
 
Park og friluft:

Vei og parkavdelingen utfører vedlikehold på det kommunale veinettet. Lapping, asfaltering, feiing, strøing og brøyting, i tillegg til at vi bygger veier, gangveier, fortau og p-plasser.
Videre har vi ansvaret for renovasjon/ søppeldunker på offentlige arealer, samt friområder/strender.

Vi har også drift- og vedlikeholdsansvaret for byens parker og grøntanlegg, friluftsområder, badeplasser m/toalettbygg, fontener, lekeplasser/nærmiljøanlegg, utomhus skoler, barnehager, PU-boliger, trygdeboliger m.m.
Driftsleder: Andre Roer tlf. 95084758

Skjærgårdstjenesten:
Skjærgårdstjenesten er en statlig / interkommunal tjeneste og driftes av Moss drift og anlegg KF.
Vi har bl.a. ansvar for strandrydding, utsetting av badebøyer/flåter, søppelstativer, samt vedlikehold/rengjøring av toaletter.
Driftsleder: Knut Vidar Madsen tlf. 950 84 770
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss Drift og Anlegg KF
Solgaard Skog 17
1599 Moss
Telefon : 958 86 082
Beredskap:
951 49 666 (vann og avløp)
950 84 750(brøyte/salt-kommunale veier)
951 49 650(idrettsanlegg)
Org.nr.: 881477432
Kommunenr.: 0104
Kontonr.: 1080.29.65791
Åpningstid: 0700- 1500