Tjenester

Moss kommune eier ca 200 festetomter og disse forvaltes av MKEiendom.

Bystyret vedtok i 2004 (vedtak 108/04) at MKEiendom skal selge ut kommunens festetomter. Salget skal baseres på tomtefestelovens §37 og en prisvurdering utarbeidet av takstmann. Innløsningssummen settes til 40 % av netto tomteverdi.

Følgende definisjoner og vurderinger legges til grunn for det enkelte verdi-/kostnadselement:

Brutto tomteverdi: bruttoverdien av den enkelte eiendom vurdert som byggeklar selveiertomt med utgangspunkt i ordinær markedsvurdering og dagens prisnivå.

Kostnader til infrastruktur: kostnader for opparbeidelse av veier, gater, vann- og avløps anlegg, el. tilførsel og signalanlegg komplett etter dagens normale norm og standard, inkludert oppmåling, prosjektering og reguleringskostnader.

Netto tomteverdi (grunnverdi/råtomtverdi): verdien av jomfruelig tomtegrunn regulert til sitt nåværende formål; boligformål (brutto tomteverdi minus kostnader til infrastruktur).

Dersom du ønsker et uforbindtlig pristilbud på din festetomt, send en skriftlig henvendelse til oss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

MKEiendom
Besøksadresse: Værftsgata 7, 1511 Moss
Postadresse: P.b. 175, 1501 Moss
Telefon : 48 18 77 77
Org.nr.: 981548183
Kommunenr.: 0104
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: kl. 8:00 - 15/16:00 Sommer/Vinter