Kommunale foretak (KF)

MKEiendom, Moss Drift og Anlegg og Moss Havn er tre kommunale foretak i Moss.

Moss kommune har tre kommunale foretak (KF) med hjemmel i Kommunelovens kapittel 11 - kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Foretakene er en del av Moss kommune som konsern og er samme rettssubjekt. Foretakene har egne, politisk oppnevnte styrer, men bystyret er foretakenes øverste myndighet. Bystyrets vedtak om årsbudsjett gir bindende økonomiske rammer for foretakenes drift og investeringer, herunder rammer for låneopptak.

Foretakene har egne vedtekter og instruks til daglig leder. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring og kommunen ivaretar sine interesser gjennom sitt Eierforum. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45