Praksisplass hos oss

Med praksisplass menes her arbeidstrening for personer som er på tiltak gjennom NAV og/eller Moss Voks.

I henhold til vedtatt HMS- og IA-plan for perioden 2015-2018, skal alle virksomheter i Moss kommune stille minimum en praksisplass til rådighet.

Ved behov for praksisplass skal aktuell virksomhet kontaktes direkte. Informasjon om de ulike virksomhetene i kommunen finner du her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45