Ledige stillinger

Du søker elektronisk på ledige stillinger i Moss kommune. Se ytterlige informasjon her om hvordan du søker.

Til obs: Fra sommeren 2017 vil enkelte stillingsannonser være lenket til jobbsøkersystemet JobbNorge og du skal da bruke dette systemet. Følg instruks i den enkelte annonse.

Ta kontakt på telefon 69 24 80 31 eller 69 24 80 40 dersom du får problemer med søknadsskjemaet, eller du har spørsmål til dette.

Har du spørsmål i forbindelse med en eller flere utlyste stillinger, finner du kontaktinformasjon i utlysningsteksten.


I Moss kommune er det ledig 100% fast stilling som kvalitetsrådgiver.

Ved hjemmebaserte tjenester avd. syd er det fra dags dato en ledig fast stilling som sykepleier natt i stillingsstørrelse 62,44%.

Hjemmebaserte tjenester er en virksomhet innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Moss kommune, og er samlokalisert på Solgaard Skog. Her er all hjemmesykepleie, praktisk bistand, saksbehandling og administrasjon samlet for mest mulig effektiv drift og ressursutnyttelse.

Vi har ledig vikariat 100% stilling som sykepleier i turnus ved Melløsparken sykehjem. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Stillingen er ledig fra 01.11.17 tom 31.10.18.

Stillingen er tilknyttet avd. 2A, en somatisk avdeling med 9 faste beboere. Melløsparken sykehjem ligger sentrumsnært i Moss kommune, det er gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter. Melløsparken sykehjem har 45 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger. Avdelingene er delt opp i mindre beboerenheter, fra 8 til 10 beboere ved hver enhet. Sykehjemmet har egen sansehage som benyttes når været tillater det.

Vi har ledig 100% stilling (fast) som sykepleier i turnus ved Melløsparken sykehjem. Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg. Stillingen er ledig fra 01.11.17.

Stillingen er tilknyttet avd. 4B, en somatisk avdeling med 10 faste beboere. Melløsparken sykehjem ligger sentrumsnært i Moss kommune, det er gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter. Melløsparken sykehjem har 45 langtidsplasser fordelt på 2 avdelinger. Avdelingene er delt opp i mindre beboerenheter, fra 8 til 10 beboere på hver enhet. Sykehjemmet har en egen sansehage som benyttes når været tillater det.

Ledig stilling på fagavdeling VVA, som har en bemanning på 18 årsverk hvor det legges vekt på et åpent og godt arbeidsmiljø.

Fagavdelingen har et samlet eier, forvaltnings- og utviklingsansvar for VVA-tjenestene i kommunen. Som ingeniør ved VVA vil du være med på å videreutvikle forvaltning og utvikling av kommunale veier, gang- og sykkelveier, gatelys, byrom og plasser. 

Kommunalavdelingen har 43 ansatte og er organisert i 4 fagavdelinger: Miljø, VVA (Vei, vann og avløp), Plan- og byggesak og Geodata (oppmåling, kart og seksjonering).

I Moss kommune er det ledig 100% fast stilling som HR-konsulent. Stillingens arbeidsfelt er todelt: Du skal jobbe med både oppfølging av lærlinger og med lønnsutbetalinger. Vi ser etter deg med god kompetanse i administrasjon, og som er både systematisk anlagt og utpreget serviceinnstilt.

Vår virksomhetsleder slutter og vi søker hennes etterfølger. Stillingen inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Vi ser etter en leder som er engasjert, nytenkende og som har gjennomføringskraft. Virksomhetsleder har det administrative ansvaret som innebærer økonomi, kvalitet og personell og vil gjennom nytenkning være med å forme morgendagens tjenester

Tjenester for funksjonshemmede er en stor virksomhet med kontinuerlig behov for tilkallingsvikarer og for vikarer i kortere vikariater. Vi søker deg som har helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring med å arbeide med mennesker. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen vil du bli kontaktet direkte av den enkelte avdeling dersom avdelingen har behov for din kompetanse.

I 2020 feirer Moss by 300 år samtidig som Moss og Rygge etablerer en ny kommune. Dette skal feires! Jubileet skal være et samarbeid mellom Moss og Rygge kommune, offentlige virksomheter og kultur-, næring- og samfunnsliv og det skal gjennomføres aktiviteter i perioden 2018-2020.
 
Det søkes med dette etter en prosjektleder i 100 % stilling for byjubileet 2020.

Ved kommunalavdeling plan miljø og teknisk er det ledig fast stilling som jurist, ved avdeling for plan- og byggesak.

Fant du det du lette etter?