Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker til Moss kommune. På denne siden finner du alle våre stillingsannonser. Vi tilbyr jevnlig karrieremuligheter innen en rekke fagområder, som:

  • helse og omsorg
  • skole og oppvekst
  • drift og anlegg
  • økonomi og administrasjon

For å bli ansatt må du søke på en utlyst stilling. Søknader sendes med systemet Jobbnorge. Hvis du trenger hjelp til bruk av JobbNorge kan du kontakte deres kundeservice på telefon 75 54 22 20.


Vi har ledig 100% fast stilling som barnevernspedagog i Tjenester for funksjonshemmede (TFF) ved Sørtun avlastning. Sørtun avlastning gir avlastningstjenester til familier med barn og unge med funksjonshemninger.


Vi søker deg som har barnefaglig kompetanse, som mestrer en variert arbeidssituasjon og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av fag og tjenestekvalitet i vår virksomhet.

Vi har ledig to faste 100% stillinger som sykepleier og/eller vernepleier ved Melløsparken sykehjem. Stillingene er ledige fra dags dato.

Vi har ledig i alt tre stillinger som pedagogisk-psykologisk rådgiver hos oss: 100 % fast stilling, 80 % fast stilling og  90 % vikariat med varighet ut 2018.

Grunnskolen i Moss kommune vil kommende skoleår trenge lærere med kompetanse i norsk og kompetanse i følgende språk:

Dette er en felles stillingsannonse for ledige, faste lærerstillinger i Moss kommune i 2018. Vi søker deg som er utdannet lærer og som har stort engasjement for å bidra positivt til barnas skolehverdag.

Ved hjemmebaserte tjenester er det behov for ferievikarer i hjemmesykepleien, praktisk bistand og natt-tjenesten i perioden 25.06. til og med 19.08.2018.

Er du på utkikk etter lærlingeplass i perioden 2018-2020? Vi i Moss kommune kan tilby plasser innen disse fagene:

  • Helsearbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • IKT-service
  • Kontor- og administrasjonsfag
  • Institusjonskokk

I løpet av våren skal vi ta inn inntil 20 lærlinger. Kanskje blir du en av dem?

Moss kommune har ni kommunale barnehager og har jevnlig behov for barnehagelærere og fagarbeidere som tilkallingsvikarer/vikarer. Det kan være snakk om både kortere og lengre vikariater i ulike stillingsstørrelser.

Har du kompetanse og engasjement til å undervise på grunnskolenivå? Grunnskolene i Moss har ofte behov for kvalifiserte lærere til vikariater med ulik varighet og stillingsstørrelse. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen kan du bli kontaktet med tilbud om kortere undervisningsoppdrag.

Tjenester for funksjonshemmede er en stor virksomhet med kontinuerlig behov for tilkallingsvikarer og for vikarer i kortere vikariater. Vi søker deg som har helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring med å arbeide med mennesker. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen vil du bli kontaktet direkte av den enkelte avdeling dersom avdelingen har behov for din kompetanse.

Fant du det du lette etter?