Ledige stillinger i Moss kommune og Rygge kommune
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Veileder - Jobbspesialist 30. april 2019
Helse og sosial Sykepleiere, Bo-og servicesenter 5. mai 2019
Helse og sosial Sommervikariater, Peer Gynt helsehus Løpende
Kultur Kulturskolerektor 28. april 2019
Oppvekst Rektor ved Halmstad skole 2. mai 2019
Teknisk Fagarbeidere, anleggsarbeidere 3. mai 2019
Kultur Ledig 100% vikariat som bibliotekar, Moss bibliotek 26. april 2019
Helse og sosial Sykepleier / Vernepleier ved Ekholt helse- og omsorgssenter på Utsikten 2 25. april 2019
Helse og sosial Sykepleier ved Ekholt helse- og omsorgssenter på Solsiden 1 25. april 2019
Helse og sosial Sykepleier / Vernepleier ved Eskelundbråten i Rygge - to faste 100% stillinger 25. april 2019
Helse og sosial Sykepleier / Vernepleier ved Eskelundbråten i Rygge - 60% vikariat 25. april 2019
Helse og sosial Sykepleier / Vernepleier ved Halmstad serviceleilighet i Rygge - 100% fast stilling 25. april 2019
Helse og sosial Tjenesteansvarlig miljøterapeut Løpende
Helse og sosial Sykepleier turnus Løpende
Helse og sosial Vernepleiere Løpende
Helse og sosial Vernepleier, Tjenester for funksjonshemmede 25. april 2019
Helse og sosial Ergoterapeut til avdeling for Hverdagsrehabilitering 12. mai 2019
Helse og sosial Sommervikarer, Hjemmesykepleien Løpende
Helse og sosial Sykepleierstillinger, Peer Gynt helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleier turnus, Hjemmebaserte tjenester Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling - Vernepleierstudenter Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere i Moss kommune 2018/2019 Løpende
Helse og sosial Vikarpool - Miljøterapeuter og helsefagarbeidere - Tjenester for funksjonshemmede Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende