Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Oppvekst Assistent SFO - Verket skole 28. februar 2019
Helse og sosial Barnevernkonsulenter 7. mars 2019
Helse og sosial Sykepleier nattstilling, Hjemmebaserte tjenester 3. mars 2019
Helse og sosial Sykehjemslege, Orkerød sykehjem 24. februar 2019
Oppvekst Prosjektmedarbeider «Fellesskapet», Nøkkeland skole 8. mars 2019
Helse og sosial Helgestillinger, Hjemmebaserte tjenester 10. mars 2019
Helse og sosial Sykepleier, Bo-og servicesenter 27. februar 2019
Helse og sosial Sykepleier turnus natt 65% 27. februar 2019
Helse og sosial Sykepleierstudenter 3. mars 2019
Helse og sosial Sommervikarer, Orkerød sykehjem 28. februar 2019
Helse og sosial Sykepleierstudenter til rekrutteringsstillinger, Hjemmebaserte tjenester 24. februar 2019
Helse og sosial Sommervikarer, bo- og servicesenter 24. februar 2019
Helse og sosial Sommervikarer ønskes ved Peer Gynt helsehus, avdeling legevakt 28. februar 2019
Helse og sosial Sommervikarer til tjenester for funksjonshemmede, Moss kommune 3. mars 2019
Helse og sosial Sykepleier, Rygge kommune 20. februar 2019
Helse og sosial Sykepleier, Rygge kommune 20. februar 2019
Oppvekst Barnehagelærer 10. mars 2019
Helse og sosial Ledig fastlegehjemmel ved Vidsyn legekontor i Moss 24. februar 2019
Helse og sosial Sommervikarer, Hjemmesykepleien 24. februar 2019
Helse og sosial Sommervikarer, Melløsparken sykehjem Løpende
Annet Lærling 2019-2021 1. mars 2019
Helse og sosial Sykepleier turnus, Hjemmebaserte tjenester Løpende
Helse og sosial Rekrutteringsstilling - Vernepleierstudenter Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere i Moss kommune 2018/2019 Løpende
Helse og sosial Vikarpool - Miljøterapeuter og helsefagarbeidere - Tjenester for funksjonshemmede Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss Løpende