Kommunen som arbeidsgiver

Moss kommune skal ha et godt omdømme, og innbyggerne våre skal ha tillit til at kommunens medarbeidere gir rett tjeneste til rett tid. For å sikre dette skal vi strekke oss etter vår visjon, og legge verdiene våre til grunn for alt vi gjør.

Vår visjon:
Moss - fellesskap, stolthet og utvikling.

Våre verdier:
Respekt, toleranse, kompetanse og engasjement.

Styringsdokumenter, herunder strategi-/plandokumenter og reglementer, legger føringer for kommunens arbeid. Nedenfor vises det til noen av disse.

Arbeidsgiverstrategi
Moss kommunes arbeidsgiverstrategi
har følgende fokusområder:
-
HMS
-
Medarbeiderskap
-
Ledelse
-
Kompetanse

Overordnede mål:

  • Moss kommune skal være en arbeidsgiver som skal ha utviklende, trygge, meningsfulle og helsefremmende arbeidsplasser. Medvirkning fra medarbeiderne skal sikre felles eierskap og oppslutning om helse-, miljø- og sikkerhetsmålene.
  • Moss kommune skal ha stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til beste for våre innbyggere.
  • Ledere i Moss kommune skal være kompetente til å utøve lederskapet.
  • Moss kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som etablerer, utvikler og beholder riktig kompetanse.


HMS- og IA-plan
Moss kommunes HMS- og IA-plan har følgende mål for perioden 2015-2018: 

  • Moss kommune er en arbeidsgiver som skal ha utviklende, trygge, meningsfulle og helsefremmende arbeidsplasser. Medvirkning fra medarbeiderne skal sikre felles eierskap og oppslutning om helse-, miljø- og sikkerhetsmålene.
  • Som IA-virksomhet skal vi jobbe for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidsmiljøe


Lønnspolitisk plan
Moss kommunes lønnspolitiske plan bygger på Hovedtariffavtalens bestemmelser samt kommunens arbeidsgiverstrategi.

Kommunens lønnspolitikk skal blant annet bidra til å:
- motivere til kompetanseutvikling
- beholde, utvikle og rekruttere
- sikre kvalitativt gode tjenester

Etiske regler
Moss kommunes etiske regler har som formål å bevisstgjøre ansatte og folkevalgte om deres etiske ansvar. De etiske reglene angir hovedlinjer og er fundament for refleksjon til hjelp i en konkret handling/situasjon.

Lenker:
Arbeidsgiverstrategi for Moss kommune (PDF, 406 kB)
HMS- og IA-plan (PDF, 340 kB)
Lønnspolitisk plan (PDF, 561 kB)
Etiske regler (PDF, 449 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45