Handlingsplan og årsbudsjett

Handlingsplanen og budsjettet angir hvordan kommunens inntekter benyttes for å gi tjenester til befolkningen. Kravet er at kommunen ikke benytter mer til driften enn det som mottas av inntekter det samme året.
 

Handlingsplanen og kommuneplanen

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for byens utvikling, mål og strategier. Handlingsplanen er en fire årig plan som følger opp dette ved å konkretisere målene.
 
 

Årsbudsjettet og handlingsplanen

 
Budsjettet for det kommende året utgjør første år i Handlingsplanen som rulleres årlig.
 
 
 

Årsberetning og årsregnskap

Trykte årsregnskaper (detaljert)

Detaljert regnskap er ikke laget fra og med 2014.
2013 (PDF, 10 MB)
2012 (PDF, 6 MB)
2011 (PDF, 5 MB)
2010 (PDF, 5 MB)
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45