Dette må du gjøre før du gifter deg

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Moss kommune.

Dette må du gjøre før du skal gifte deg borgerlig

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestilling av vigsel

For å bestille tid og sted for vigsel, send inn elektronisk skjema.

Disse har vigselsmyndighet i Moss Kommune
 • Hanne Tollerud, ordfører
 • Benedicte Lund, varaordfører
 • Bente Hedum, rådmann
 • Simen Nord, Høyre politiker
 • Hans Reidar Ness, prosjektleder nye Moss kommune.
   
På hvilke dager kan vi gifte oss?

Moss kommune tilbyr vielser fra kl. 10:00-15:00 på:

 • onsdag, torsdag og fredag
 • siste lørdag per måned i perioden september og ut april
 • hver lørdag i juni
 • de to første lørdagene i august
 • i juli etter avtale

Det er ikke mulig å bestille vielse på røde dager eller på helligdager i Moss kommune. Vi foretar heller ikke vigsler på julaften, påskeaften, pinseaften eller på 1. mai eller 17. mai.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Moss for å gifte seg i Moss kommune.

Fremmøte

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Moss kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien tar omtrent 15-30 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsler vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Kunstnerisk innslag

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Ringer

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når dere har blitt erklært som ektefolk.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Fant du det du lette etter?