Moss Jernverk

Bildecollage fra utstillingen "Fra Moss Jernverk til Peterson Moss" - Klikk for stort bilde Moss by- og industrimuseum holder åpent i hele sommer. Her kan du finne åpningstidene og sjekke om det skjer noen aktiviteter som passer for deg.

Moss Jernverk ble grunnlagt i 1704. Verket var i mange år byens største bedrift, og med kraft fra Mossefossen ble malm hovedsakelig fra Arendalsfeltet smeltet og bearbeidet til en rekke produkter. Fra midten av 1700-tallet var verket Norges ledende rustningsbedrift og støpte hundrevis av tunge kanoner i jern. Norges første valseverk for jern ble også anlagt der.

Moss Jernverks administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, er kjent for at den ble benyttet for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814.

Ved midten av 1800-tallet møtte verket økt konkurranse fra svenske og engelske jernverk; stigende priser på trekull var også ødeleggende for lønnsomheten. Jernverksdelen ble lagt ned i 1873. Moss Jernverk ble solgt for 115 000 spesiedaler i 1875, og området verket lå på ble overtatt av det som etterhvert ble emballasjefabrikken M.Peterseon & Sønn, som benyttet det inntil firmaets konkurs i 2012

M.Peterseon & Sønn (1909 – 2012)
Cellulosefabrikken M.Peterson&sønn var den store produsenten av papircellulose og «mosselukten». Den har vært en hjørnestensbedrift med gode arbeidsplasser i flere generasjoner.

Fant du det du lette etter?